Pribudnú parkovacie miesta a opravia chodníky

673

Z novoročného príhovoru primátora mesta Púchov Rastislava Heneka sme sa dozvedeli, že radnica nadviaže na svoju činnosť z roku 2015 aj v oblasti opravy chodníkov i detských ihrísk, ale aj pri rozširovaní parkovacích plôch. O konkrétnejších plánoch v tomto roku sme sa informovali na mestskom úrade.

Nové parkovacie miesta na Rastislavovej

„V minulom roku boli vybudované odstavné plochy v mestských častiach Vieska-Bezdedov a Hrabovka. V súčasnosti plánujeme rozšíriť parkovacie plochy na Rastislavovej ulici o približne 14 miest,“ povedala vedúca Oddelenia dopravy a služieb Alena Vavrová. V pláne je i vybudovanie parkovacej plochy na Námestí slobody pri vysokých panelových bytovkách. Mesto sa snaží reagovať aj na občianske impulzy. „Na základe podnetu občanov sa budeme snažiť rozšíriť parkovacie miesta na Ulici Za cintorínom. Na Rastislavovej ulici by mali byť reálne vybudované do 30. apríla a ostatné sú v procese plánovania, pretože ešte čakáme na ďalšie podnety poslancov a občanov“ upresnila Vavrová. Financovanie na tieto aktivity mesta budú čerpané z rezervného fondu.

Modernizácia detských ihrísk a chodníkov

Na svoje by si mali podľa slov Vavrovej prísť i deti:„V tomto roku budeme rozširovať detské ihriská o nové hracie prvky a budeme ich modernizovať.“ Pripravuje sa i rekonštrukcia niektorých chodníkov, ktoré by mali byť dokončené podobne ako parkovacie miesta do 30. apríla tohto roku. „Týka sa to ulíc Rastislavova, Pribinova, Chmelinec, Slovanská, Mudroňova a ďalších,“ zorientovala nás v priestore vedúca Oddelenia dopravy a služieb.

-pam-