Primátorka na policajnej stanici

439

V utorok 11. decembra prišla medzi pracovníkov mestskej polície primátorka mesta Katarína Heneková. Náčelník mestskej polície Mário Martinko jej predstavil svojich podriadených. Po zoznámení sa s členmi mestskej polície mala primátorka možnosť vidieť ich zaškolenie s používaním automatického externého defibrilátora. Prístroj ZOLL – AED PLUS, ktorý mestská polícia zakúpila za 1.740 eur, sa tento týždeň stal súčasťou vybavenia automobilovej hliadky. Bude slúžiť na záchranu života ľudí postihnutých zástavou srdcovej činnosti.

Defibrilátor je určený nielen pre dospelých, ale aj pre detských pacientov – sám rozpozná detské elektródy a prispôsobí úroveň energie. Cieľom defibrilačného výboja je dodať optimálne množstvo priemerného prúdu a minimalizovať špičkový prúd. Nová technológia využíva systém odporových prvkov, ktoré sú schopné okrem kompenzácie špičkového prúdu pridať dodatočný odpor tak, aby pacienti s nízkym odporom nedostali výboj s nadmernou veľkosťou prúdu. Elektródy umožňujú prístroju okrem elektrických výbojov vyhodnocovať aj efektivitu masáže. Prístroj poskytuje záchrancom hlasové pokyny v českom jazyku.