Projekt „Rozkvitnuté mesto“ pokračuje rozmiestnením letničiek

486

Mesto Púchov je známe nielen tým, že je obkolesené kopcami s peknými lesmi, ale vedenie mesta investuje aj nemalé finančné prostriedky do výsadby drevín a kvetín priamo v meste.

Minulý týždeň boli na viacerých uliciach (Štefánikova, Námestie slobody, Pešia zóna, kruhový objazd pri mestskom cintoríne, Továrenská a Železničná) rozmiestnené kvetináče s letničkami. Zmluva na dodávku závesných kvetináčov s letničkami bola uzavretá 10. mája v rámci Elektronického kontraktačného systému s firmou KULLA SK, s.r.o., Bratislava, ktorá je známa hlavne ako organizátor medzinárodnej výstavy kvetov a záhradníctva Flóra 2017. Ako druhá a zároveň neúspešná skončila v súťaži firma LEVIANA, s.r.o. z Levíc.

Mesto tak bolo vyzdobené novými 70 kusmi závesných kvetináčových zostáv so samozavlažovacími nádobami s uchytením na stĺpy verejného osvetlenia. Do kvetináčov zasadili 810 kusov previslých muškátov so žiarivočervenými a ružovými kvetmi, 234 kusov žltých bidensov a 216 purpurových surfínií. Celková cena zákazky bola vysúťažená na 30.800 eur (vrátane DPH).

Mobilné kvetináče na Ul.1.mája, Štefánikova, Komenského a F. Urbánka zakvitli begóniami, rovnako aj kruhový objazd pri Tescu a okolie slnečných hodín v Marczibányiho záhrade. Pešia zóna je zakvitnutá previslými muškátmi v pyramidálnych nádobách, ozdobné misy vysadené begóniami a rudbekiami. Vysadené muškátmi sú aj závesné kvetináče na Dvoroch a na Hoenningovom námestí. Tieto letničky boli dodané Záhradníctvom Kozový.

Najbližšie sa v meste chystá výsadba 75 smrekov (Picea omorika), ktorá bola vysúťažená 15. mája za 2.561 eur (vrátane DPH) dodávateľom RUGOS, s.r.o. zo Šúroviec.