Prvé dni a týždne nového roka 2020 v MŠ sv. Margity

124

Po vianočných prázdninách a riadnom odpočinku sme sa znovu vrátili do našej materskej škôlky. Deti sa tešili na svojich kamarátov, staré a nové hračky, no a pani učiteľky na svoje detičky. Vianočná výzdoba obidvoch tried nám pripomínala všetko to, čo sme prežili počas vianočných sviatkov v kruhu rodiny, ale aj pred ich vyvrcholením, prípravou a očakávaním narodenia nášho Pána Ježiša Krista.

Prvý deň bol plný emócií a rozhovorov detí s kamarátmi a učiteľkami, ktoré opakovane rozprávali všetko to, čo prežili a hlavne dostali pod stromček od Ježiška. Ich naplnené sny a priania rozžiarili ešte aj v tento deň ich oči a tváre. S rodičmi sme si vymenili Novoročné priania a pustili sa do práce. Prvý týždeň ubehol ako voda a ani sme sa nenazdali, začal druhý týždeň nášho pobytu v škôlke.

Pre nás staršie deti – predškolákov z triedy Anjeličkov sa začal týždenný korčuliarsky výcvik na zimnom štadióne. Korčule, prilba, rukavice bolo ako prvé, čím nás deti v pondelok ráno privítali a rozprávali, čo všetko majú zbalené, pričom neustále kládli otázky. Ich nadšenie bolo veľmi milé. Ostatné deti, ktoré ešte neboli vo veku predškolákov s nadšením počúvali. Po rannom kruhu a cvičení sme sa v jedálni posilnili a hurá na klzisko. Vďaka ochote a výbornej spolupráci rodičov, nás každý deň odviezol tam a späť ako aj pomáhal jeden z rodičov detí, ktorý strávil celý čas s nami. Týmto mu srdečne ďakujeme.

Niektoré deti prvý krát stáli na ľade a zo začiatku to nebolo jednoduché. Neustále pády a správne držanie tela, ich vôbec neodradili. Tréneri a trénerky deti postupne zoznamovali s technikou korčuľovania a vďaka ich profesionalite, deti túto ľadovú plochu zvládali jedna radosť, za čo im patrí úprimné poďakovanie. Prišli nás podporiť aj rodičia a tak posledný deň nám deti ukázali všetko to, čo sa naučili v priebehu týždňa. Ako odmena za ich snahu a vytrvalosť bol diplom a sladkosť. No najväčším poďakovaním detí všetkým zúčastneným pri ich výcviku, bola ich veľká chuť aj naďalej chodiť sa korčuľovať.

Môžeme povedať, že kto sa hýbe, podporuje svoje zdravie. Preto našim cieľom je aj naďalej podporovať a rozvíjať pohybový potenciál detí prostredníctvom rôznych aktivít a sezónnych športov. To všetko môžeme uskutočňovať vďaka dobrej spolupráci s MŠK Púchov, spoločenskými organizáciami, no hlavne vďaka podpore Mesta Púchov. Ďakujeme.

Andrea Poláčková