Prvý závod na výrobu nákladných pneumatík spoločnosti Continental získal medzinárodne uznávaný certifikát ISCC PLUS Sustainability

3146

Závod na výrobu nákladných pneumatík Continental v Púchove na Slovensku sa nedávno stal prvým závodom na výrobu pneumatík pre nákladné vozidlá, ktorý získal certifikáciu udržateľnosti International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) PLUS. Táto celosvetovo uznávaná certifikácia potvrdzuje transparentnosť sledovateľnosti surovín používaných vo výrobnom procese. Certifikácia surovín umožňuje spoločnosti Continental zabezpečiť komplexnú sledovateľnosť materiálov z udržateľných zdrojov. Pre prémiového výrobcu pneumatík to predstavuje ďalší krok na ceste k 100-percentne udržateľným materiálom v jeho produktoch najneskôr do roku 2050. Púchov je po závodoch na výrobu pneumatík v portugalskom Lousade a čínskom Hefei tretím výrobným závodom spoločnosti s certifikátom ISCC PLUS.

Anton Vatala, konateľ a riaditeľ závodu Nákladné pneumatiky Continental v Púchove.

„Náš závod v Púchove je prvým závodom na výrobu nákladných pneumatík Continental, ktorý získal certifikáciu ISCC PLUS. Je to znak nášho záväzku ku kvalite a udržateľnosti.” hovorí Anton Vatala, konateľ a riaditeľ závodu Nákladné pneumatiky Continental v Púchove.

Certifikácia ISCC PLUS je založená na splnení a zdokumentovaní určitých postupov vyvažovania hmotnosti surovín. V prístupe hmotnostnej bilancie sa fosílne, obnoviteľné a recyklované suroviny zmiešajú v existujúcich systémoch a procesoch. Použité množstvá sa sledujú v rámci celého hodnotového reťazca, a preto je ich možné kedykoľvek proporcionálne prideliť. Prístup založený na hmotnostnej bilancii umožňuje spoločnosti Continental postupne zvyšovať podiel trvalo udržateľných materiálov vo svojich produktoch. Zabezpečuje, že rovnováha certifikovaných udržateľných materiálov môže byť presne vykazovaná.

Jorge Almeida, vedúci oddelenia Udržateľnosti, divízie Pneumatiky spoločnosti Continental.

„Certifikácia našich výrobných procesov je základom nášho rozsiahleho úsilia v oblasti udržateľnosti. S certifikátom ISCC PLUS sme schopní zvládnuť prechod na obehové hospodárstvo a udržateľné biohospodárstvo,“ hovorí Jorge Almeida, vedúci oddelenia Udržateľnosti, divízie Pneumatiky spoločnosti Continental. Dodáva: „Naším cieľom je postupne zaviesť prístup hmotnostnej bilancie do všetkých našich závodov na výrobu pneumatík po celom svete. Púchov je náš prvý závod na výrobu pneumatík pre nákladné vozidlá, ktorý je na tento účel certifikovaný.“

Kompletná sledovateľnosť materiálov certifikovaných podľa hmotnostnej bilancie

ISCC PLUS je medzinárodne uznávaný dobrovoľný certifikačný systém. Je použiteľný pre bioekonomiku, obehové hospodárstvo a certifikuje nekonvenčné suroviny, ktoré možno využiť napríklad v oblasti potravín, krmív, chemikálií, plastov, obalov a textilu. Medzi rôzne kritériá, ktoré sú požadované pre certifikáciu ISCC PLUS patrí: sledovateľnosť surovín, dodržiavanie environmentálnych noriem, ochrana ekosystémov, zabezpečenie dodržiavania pracovných a ľudských práv a podpora trvalo udržateľného ekonomického rozvoja.

Pneumatika UltraContact NX je najudržateľnejšou sériovou pneumatikou spoločnosti Continental, ktorá využíva materiály s certifikáciou podľa hmotnosti. Napríklad syntetický kaučuk vyrobený z bio a bio-obehových surovín alebo sadze, ktoré sa čiastočne vyrábajú s použitím oleja z cirkulárnych procesov. Pneumatika UltraContact NX sa vyrába v závode na výrobu pneumatík v Lousade.

Cieľ spoločnosti Continental najneskôr do roku 2050: vyrábať pneumatiky výhradne z udržateľných materiálov

Spoločnosť Continental intenzívne pracuje na prechode, čo najväčšieho množstva surovín vo výrobe na trvalo udržateľné materiály. Medzi suroviny, ktoré by sa mohli v budúcnosti použiť pri výrobe pneumatík, patrí poľnohospodársky odpad ako: popol z ryžových šupiek, guma z púpavy, recyklovaná guma alebo PET fľaše.

Certifikácia závodov Continentalu v Púchove, Hefei a Lousado je dôležitým míľnikom v úsilí Continentalu využívať viac ako 40 % obnoviteľných a recyklovaných materiálov vo svojich pneumatikách do roku 2030, a stať sa tak úplne klimaticky neutrálnymi do roku 2050. Najneskôr do roku 2050 všetky nové pneumatiky Continental majú byť vyrobené výhradne z udržateľných materiálov.

Závod na výrobu pneumatík v Púchove

Závod na výrobu nákladných pneumatík Continental v Púchove, ktorý sa nedávno stal súčasťou spoločnosti Continental Tires Slovakia, s.r.o., má v gumárenskom priemysle dlhoročnú tradíciu. Dôležitým míľnikom je práve rok 1950, kedy bola v Púchove oficiálne spustená výroba pneumatík. Spoločnosť Continental Tires Slovakia, s.r.o. tvorí závod Osobné a ľahké nákladné pneumatiky a závod Nákladné pneumatiky a zamestnáva viac ako 5 000 zamestnancov. Súčasťou spoločnosti je divízia Technologické centrum zaoberajúca sa výskumom a vývojom pneumatík celosvetovo a tiež konsolidovaná jednotka divízie ContiTech, ktorá je k dispozícii zákazníkom ťažobného priemyslu teritórií EMEA

Spoločnosť Continental vyvíja priekopnícke technológie a služby, ktoré určujú trendy pre udržateľnú a prepojenú mobilitu ľudí a ich tovaru. Technologická spoločnosť založená v roku 1871 ponúka bezpečné, efektívne, inteligentné a cenovo dostupné riešenia pre vozidlá, stroje, dopravu a prepravu. Spoločnosť Continental dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 41,4 miliardy eur a v súčasnej dobe zamestnáva približne 200 000 zamestnancov v 56 krajinách a trhoch.

Divízia Pneumatiky má v súčasnosti 20 výrobných a 16 vývojových pobočiek po celom svete. Divízia, ktorá je s viac ako 56 000 zamestnancami na celom svete jedným z najväčších výrobcov pneumatík, dosiahla v roku 2023 tržby vo výške 14 miliárd eur. Spoločnosť Continental patrí medzi vedúce spoločnosti v oblasti výroby pneumatík a už viac ako 150 rokov a ponúka široký sortiment pre osobné vozidlá, komerčné vozidlá a dvojkolesové vozidlá. Vďaka neustálym investíciám do výskumu a vývoja spoločnosť Continental výrazne prispieva k nákladovo efektívnej a ekologicky účinnej mobilite. Portfólio divízie zahŕňa aj služby zamerané na obchod s pneumatikami a ich použitie v rámci vozových parkov, ako aj digitálne systémy na správu pneumatík.

Continental Tires Slovakia, s.r.o.