Púchovské gymnázium výrazne bodovalo

75

Trenčiansky samosprávny kraj v rámci 20.ročníka výstavy stredných škôl Stredoškolák vyhodnotil 5.10.2018 najúspešnejšie školy kraja v súťažiach za školský rok 2017/2018. Púchovské gymnázium sa ocitlo na pódiu pri vyhlasovaní výsledkov hneď dvakrát. V predmetových, vedomostných a záujmovo- umeleckých súťažiach v kategórii gymnázií získalo Gymnázium Púchov 3. miesto a v športových súťažiach v kategórií gymnázií dokonca 1. miesto. Gratulujeme všetkým žiakom, ktorí sa na jednotlivé súťaže usilovne pripravovali a seba a školu reprezentovali. Ďakujeme všetkým učiteľom, ktorí žiakov celý rok na súťaže pripravovali.

PaedDr. Miroslav Kubičár, riaditeľ školy