Púchovské šesťdesiatky, výstup do hasičskej veže i hasičský trojboj o pohár primátora Púchova

83
Foto: Archív PN.

Púchovské šesťdesiatky a výstup do hasičskej veže
Dobrovoľný hasičský zbor usporiada v sobotu 16. júna v areáli Základnej školy Gorazdova v Púchove hasičské preteky púchovské šesťdesiatky mládeže a výstup na hasičskú vežu. Súťaž je zaradená v Stredoslovenskej hasičskej lige v behu na 60 metrov cez prekážky, ktorá prebieha podľa pravidiel Stredoslovenskej hasičskej ligy. Výstup na hasičskú vežu
bude podľa medzinárodných pravidiel o hasičskom športe. Súťaž sa začína v sobotu 16. júna o 10.00 hodine v ZŠ Gorazdova.

Mladý hasičský trojboj o pohár primátora Púchova
Dobrovoľný hasičský zbor Púchov usporiada v sobotu 16. júna v areáli Základnej školy Gorazdova 16. ročník Mladého hasičského trojboja o Putovný pohár primátora mesta Púchov. Trojboj je určený pre chlapcov a dievčatá (v súťaži chlapcov sú možné aj zmiešané družstvá) od 6 do 15 rokov. Kolektív mladých hasičov musí byť päťčlenný. Súťaž pozostáva zo štafetového behu 5 x 30 metrov, štafety hasičských dvojíc a z viazania uzlov.
Štartovné je 7 eur za každý kolektív, v štartovnom je občerstvenie pre každého člena. Prezentácia je naplánovaná od 12.45 do 13.30 hodiny, predpokladaný začiatok súťaže je o 13.45, jej ukončenie okolo 17.00 hodine. Vyhlásenie výsledkov bude do pol hodiny po skončení pretekov, všetky disciplíny bude merané elektronickou časomierou. Na trojboj
sa možno prihlásiť na telefónnych číslach 0903 930 335 (Ing. Koukal), alebo 0910 945 951 (J. Ridzik).

Výstup do veže preverí schopnosti žiactva i dorastu
Súčasťou celodenného hasičského programu v areáli Základnej školy Gorazdova v Púchove
bude aj atraktívna súťaž mládeže vo výstupe do veže. Podujatie pripravil rovnako  Dobrovoľný hasičský zbor Púchov na 16. júna. Súťažiť budú štyri vekové kategórie. Prípravky (ročníky narodenia 2008, 2007, 2006) s osemmetrovým nábehom, istením na lane a ukončením stlačením tlačidla na parapetnej doske. Ďalšími kategóriami sú mladšie dorastenky a dorastenci (ročník narodenia 2005, 2004), stredné dorastenky a dorastenci (ročníka narodenia 2003, 2002) a staršie dorastenky a dorastenci (ročník narodenia 2001, 2000).
Dĺžka dráhy ja 32,25 metra, šírka 2,5 metra, povrch tvorí škvara. Starší dorastenci štartujú s nábehom a rebríkom, v tomto roku budú z technických príčin vystupovať iba do prvého okna veže. Každý pretekár bude mať dva pokusy, pokiaľ sa organizátori s vedúcimi
nedohodnú na ďalšom pokuse. Ukončenie pokusu je na došľapovej doske vo vnútri veže.
Časový harmonogram súťaže sa bude odvíjať od ukončenia predchádzajúcej súťaže prípravky a mladších dievčat a chlapcov na 60-kách cez prekážky.
Štartovné je 1,50 eura na pretekára.
-r-