Púchovskí seniori sú aktívni tiež cez prázdniny

210

Hovorí sa, že človek, ktorý dosiahne dôchodkový vek, by mal už len oddychovať. Tento oddych by mal byť však aktívny pre udržanie zdravia.

Púchovskí seniori majú možnosť takto aktívne prežiť svoj dôchodkový čas v priestoroch denného centra seniorov a zapájať sa do jeho aktivít. Vďaka nášmu mestu majú seniori vybudované pekné priestory, kde trávia svoj voľný čas v kruhu svojich priateľov pri rôznych podujatiach, ktoré mesto podporuje. K tomu slúžia rôzne vytvorené krúžky – napríklad ručných prác, turistický, cestovateľský, čitateľský, návšteva vlastnej telocvične a pod. Tak tomu bolo aj v prvom polroku tohto roka.

Fašiangový maškarný sprievod je už tradičným podujatím, kde sú členovia denného centra a rovnako i vystúpenie ich tanečnej country skupiny na tomto podujatí. Spoločné zbieranie byliniek od jari, podujatia v Hoštine pre naplnenie projektu mesta „Spoločné priestory“, ukážky prác z krúžku ručných prác na jarnom púchovskom jarmoku, úspešný výlet „Za krásami Slovenska“ až na Bachledku a na Chodník v korunách stromov a mnohé ďalšie podujatia.

Športové zápolenie v bowlingu

Aktivity denného centra však neprestávajú ani počas prázdnin. Aj napriek tomu, že mnohí členovia denného centra preberajú starostlivosť o svojich vnukov, zúčastňujú sa aktívne aj podujatí, ktoré organizuje denné centrum. Tak tomu bolo aj počas Dňa priestorovej orientácie začiatkom júla, ktorý organizovala ZO ÚNSS. Na podnet samosprávy DC sa uskutočnilo i športové zápolenie v bowlingu počas tohto dňa v Športcentre, ktorého sa zúčastnilo viac ako štyridsať účastníkov.

Pozvanie okrem členov ZO nevidiacich a slabozrakých prijali aj členovia ANEPSu – sluchovo postihnutí, členovia denného centra a miestnej pobočky Ligy proti reumatizmu. Boli vytvorené štyri súťažné družstvá. Vyhralo družstvo nevidiacich a slabozrakých, druhé bolo denné centrum, tretie ANEPS, a štvrté Liga proti reumatizmu. Bolo to športové zápolenie ako sa patrí. Nesúťažiaci prítomní aktívne povzbudzovali. Veľmi družná debata bola aj počas spoločného obedu, na ktorý súťažiace družstvá pozvali organizátori zo ZO ÚNSS, za čo im patri úprimná vďaka. Pred súťažou si vypočuli prednášku na tému „Nie tak – ale tak“ o živote zrakovo postihnutých, kde boli poučení ako sprevádzať nevidiaceho a ako mu pomôcť.

Pomoc pri organizovaní letného biblického tábora

Keďže spojenie starých rodičov a vnukov nielen počas prázdnin k sebe patrí, v júli mali členovia denného centra ešte veľmi peknú aktivitu s deťmi. Boli dobrými pomocníkmi pri organizovaní letného biblického tábora pri ECAV zboru Púchov. Počas jedného týždňa pomáhali pri príprave programu, či dozore pri hrách, príprave občerstvenia, vychádzkach po meste, pri športovom zápolení, ale aj pri tvorivých prácach detí. Boli to deti od sedem do dvanásť rokov – živé ako striebro, takže ich pomoc a prítomnosť bola vzácna.

Heslom tohto detského biblického tábora bolo: „Tých, ktorí mňa ctia, uctím i ja“ (1. Samuelova 2,30) a témou prorok Daniel. Biblia je plná príbehov rôznych ľudí. Jedným z nich je i Daniel. Príklad jeho života je večne aktuálna – a tak biblický výklad, ktorý uvádzala zaujímavým spôsobom pani farárka Lenka Rišiaňová zaujal nielen deti, ale aj dospelých pomocníkov seniorov. Pretože Danielov príbeh a jeho troch priateľov, ich odvaha, odhodlanie a viera sú pre nás všetkých aj dnes výzvou. Niet divu, že tento Danielov príbeh dokázal deti vyburcovať aj k vytvoreniu tvorivých prác v podobe leva, anjelov či Daniela, jeho priateľov a babylonských vládcov.

Deti prijali medzi sebou aj jedného z najstarších občanov mesta a účastníka SNP pána Ondreja Martišku. So záujmom počúvali i jeho rozprávanie ako bojoval v SNP. Zvítali sa aj s ďalšími členmi DC, keď spoločne v posledný deň tábora navštívili v divadle kino Bella a Sebastian 3. Vďaka mestu im mohli na záver pri odovzdávaní diplomov o absolvovaní tábora odovzdať nemalú sladkosť. Touto cestou vyjadrujú deti vďačnosť mestu, ktoré poskytlo túto odmenu.

Emília Luhová