Púchovskí stredoškoláci oslávili Deň študentov

421

V piatok 16. novembra sa v Malom župnom dome konala slávnosť pri príležitosti 17. novembra. Deň študentov prišli osláviť najlepší študenti všetkých púchovských stredných škôl (gymnázia, SOŠ obchodu a služieb, SOŠ Púchov), základnej umeleckej školy a Centra voľného času Včielka. Najlepší študenti  si prevzali ocenenie od vedúcej Oddelenia školstva a sociálnych vecí MsÚ Renáty Holákovej.