Púchovský okruh za zdravím – Memoriál MUDr. Vadoviča 2021

602

Klub slovenských turistov Púchov v spolupráci s mestom Púchov vás srdečne pozýva na 46. ročník Púchovského okruhu za zdravím – Memoriál MUDr. Vadoviča, ktorý sa koná v nedeľu 5. 9. 2021.

Trasy jednotlivých túr vedú hornatým terénom s krásnymi vyhliadkami na Púchov a jeho okolie na rozhraní malebných pohorí Javorníky, Strážovské vrchy a Biele Karpaty.

Prezentácia: Country Saloon na Nám. slobody v Púchove

Štart: po prezentácií od 7:00 do 10:00 hod,

Pešie túry:

A – 22 km – (Púchov – Lachovec – Salaš Nimnica – Holíš – Nimnica, kúpele – Hradisko – Púchov)

B – 15 km – (Púchov – Lachovec – Salaš Nimnica – Holíš – Nimnica, kúpele – Púchov)

C – 10 km – kočíková – (Púchov – Nimnica – Salaš Nimnica – Nimnica – Púchov)

Trasy vedú po turistických značkách a vlastnom značení.

Popis trás: Trasy sú plánované tak, aby prechádzali Púchovom a jeho blízkym okolím. Označenie a popis jednotlivých trás bude zobrazený na mape v účastníckom liste.

Cieľ: Trasy majú stanovený cieľ v mieste štartu.

Zmena trasy vyhradená!

V cieli bude pre vás pripravený kultúrny program, bohatá tombola, skvelý turistický guláš a občerstvenie!

Štartovné poplatky:

Členovia KST, KČT na predložený preukaz + deti neorganizované do 14 rokov – 0,5 €

Dospelí – nečlenovia KST – 1 €

TOM + dôchodcovia – 0,5 €

Poplatok zahŕňa náklady na organizáciu, pamätný list a odznak

Občerstvenie:     Účastníci si zabezpečia z vlastných zásob. Na štarte, po trase a v cieli bude možnosť zakúpenia občerstvenia.

Ubytovanie:        Každý účastník si zabezpečí sám v ubytovacích zariadeniach na území mesta Púchov a v jeho blízkom okolí.

Informácie:        

Klub slovenských turistov Púchov

Štefánikova 827/31, 020 01 Púchov

Tel.: 00421908718894, 00421910784680

E–mail: kstpuchov@gmail.com

www.kstpuchov.sk

Ostatné:

Podujatie sa bude konať za každého počasia. Právo na účasť má každý organizovaný i neorganizovaný turista. Deti do 14 rokov sa môžu zúčastniť len v sprievode dospelej osoby. Organizátori žiadajú všetkých účastníkov o dodržanie organizačných pokynov a dodržiavanie zásad ochrany prírody.

Každý účastník sa zúčastňuje akcie na vlastnú zodpovednosť a riziko. Počas celej akcie je potrebné dodržiavať bezpečnostné opatrenia proti šíreniu koronavírusu!

Klub slovenských turistov Púchov