Putovanie po Pevnosti Boyard na ZŠ J. A. Komenského

40

Na ZŠ J.A.Komenského sa vo štvrtok 30. mája oslavoval MDD. Dnes to bola úplne iná oslava. Všetci žiaci navštívili Pevnosť Boyard. 10-členné družstvá plnili rôzne úlohy. Najdôležitejšia bola spolupráca v tíme a úsmev na tvári. Najlepšie oslávený deň je taký, ktorý je aktívny a prináša nové poznania. Víťazmi boli všetci a odmenu si aj všetci zaslúžili.

ZŠ J. A. Komenského