Rok 2023 vo Folklórnej skupine Záriečanka

434

Rok sa pomaly blíži do finále, dni sa nám krátia, večery predlžujú, príroda zhadzuje svoj jesenný pestrofarebný šat a všetko sa chystá na zimný odpočinok. A práve teraz prichádza ten čas, kedy si môžeme zaspomínať na príjemné chvíle, čo sme prežili počas roka s rodinou, v práci alebo so svojimi známymi a priateľmi. Dovolím si povedať, že FSk Záriečanka je pre nás, jej členov, veľká skupina priateľov, s ktorými radi trávime svoj čas a hlavne máme veľa spoločných zážitkov z vystúpení, cestovania, spoločných skúšok a príprav na vystúpenia. Nebolo tomu inak ani tento rok, nuž poďme si teda trochu zaspomínať.

Hneď vo februári naša folklórna skupina zorganizovala fašiangový sprievod obcou, a to v sobotu 18.2. Počasie prialo a tak ku dobrej nálade už nič nechýbalo. Do fašiangového sprievodu sa pridali nielen členovia Záriečanky ale aj cezpoľní. Sprievod prešiel postupne celou dedinou za spevu veselých piesní a s dobrou náladou vyčaril úsmev obyvateľom Záriečia. Z vyzberaných dobrôt a financií, za ktoré patrí veľké ďakujem všetkým štedrým Záriečanom, pripravili šikovné členky Záriečanky občerstvenie na utorkový večer 21. februára, kedy sme v sále KD pochovali basu. Do tanca hrala hudobná skupina Artex a pred polnocou sa žrebovala bohatá tombola. Pochovávanie basy práve v utorok pred popolcovou stredou má aj symbolický význam. S pochovaním basy končí čas radovánok a hodovania. Prichádza predveľkonočné obdobie, pôst tela aj duše, 40 dní stíšenia sa.

17. marca sme boli pozdraviť našu družobnú obec Lidečko na stretnutá „KA5“ projekt „Jak bydleli naši předkové.“ Keďže naši susedia cez kopec sa radi bavia, tak sme sa ani my nedali zahanbiť a so spevom a tancom sme odprevadili končiaci sa deň. Nadviazali sme nové priateľstvá s mladými folkloristami z Lidečka.

22. apríla bol 7. ročník Stretnutie súborov Púchovskej doliny, tento rok v obci Dohňany. Dohňanci sú srdeční hostitelia, o čom sme sa presvedčili v sobotné aprílové popoludnie. Všetci sme sa tešili na spoločné stretnutie našich folklórnych telies, teda chvíle plné spevu, tanca a úžasnej atmosféry, kedy všetci spievajú ako jeden.

19. mája v piatkové ráno vládol čulý ruch pred obecným úradom, to sa naša folklórna skupina chystala na trojdňový výlet do Maďarska. Nič a nikoho nezabudnúť, zobrať hudobné nástroje, ku tomu dobrú náladu, nasadnúť a ide sa. Dobrá nálada sprevádzala všetkých až do samotného Maďarska, kde sme dorazili až vo večerných hodinách do Malej Tarče pri Budapešti. Tu bolo naše prvé vystúpenie na 26. ročníku Malotarčianskych dní kultúry v Slimačom dome. V obecenstve sedeli hostia z celej „Doliny“, pričom do Doliny patrí región v okolí Pešti. Po úvodných príhovoroch p. Kataríny Szabovej Tóthovej (predsedníčka miestneho Slovenského voleného zboru) a p. Alžbety Hollerovej Račkovej (predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy) prišla na scénu Záriečanka so svojim veselým a temperamentným Pijáckym pásmom a tancami. Všetci prítomní boli očarení krásou našich vyšívaných krojov a autentickým folklórom. V sobotu sme sa presunuli do Slovenského Komlóša, kde sme si oddýchli v liečivej vode komlóšskeho kúpaliska. Večer patril vystúpeniu pre domácich a spontánnej zábave s učením miestnych tancov. V nedeľu 20.mája po raňajkách sme sa presunuli do Malého Keresu, kde sme odvystupovali a pobrali sa domov unavení ale spokojní.

27. máj bol termín majálesu. Nie nadarmo sa táto akcia organizuje v najkrajšom mesiaci roka, v čase kedy všetko omamne vonia, v čase rozdávanie lásky a radosti druhým ľuďom. Majálesy sú už dlhoročnou tradíciou Záriečia, kedy sa domáci ale aj cezpoľní odejú do krojov. Spievajú sa ľudové piesne zo všetkých regiónov, nôžky krepčia na parkete a hlavne všetci máme dobrú náladu. Tento rok nám do tanca hrali Moštenskí pajtáši a ľudová hudba „Československý mix“.

Blížil sa pre Záriečanku dôležitý deň – piatok 3. jún, kedy sme sa chystali naše tance, piesne a tradičnú „Záriecku kuchyňu“ odprezentovať v našom hlavnom meste. V DK Zrkadlový háj bol zorganizovaný večer autentického folklóru obce Záriečie pod záštitou Jána Hrčku, starostu MČ Bratislavy Petržalka, v spolupráci s Vladimírom Bajanom a ProFolklorikou n.f, Nadáciou SPP a OZ Folk.Ekonom. Okolo obeda sme sa riadne nabalení a prichystaní vydali na cestu. V Bratislave nás už očakávali organizátori, vyložili sme pripravené dobroty a každé ruky vedeli čo majú robiť. Ženy pobalili tombolu, porozkladali sladké a slané koláče , ktoré napiekli podľa starodávnych receptov. Hudba sa pripravila na pódiu a mohli začať priestorové skúšky. Po preskúšaní nášho celovečerného programu sme sa išli ustrojiť do krojov a vystúpenie mohlo začať. Sála bola obsadená do posledného miesta, čo nás tešilo ale zároveň v nás vzbudzovalo rešpekt. Program začal presne o 20:00. Odprezentovali sme naše Regrútske pásmo, Svadobné, Pijácke a pásmo Hore dzedzinú. Za obec Záriečie sa hosťom prihovoril zástupca starostu obce p. Miloš Zvonek. Po vystúpení sa obecenstvo presunulo do sály ku prichystanému občerstveniu. Podávalo sa typické záriecke jedlo „pohánkova kaša“ dochutená pečeným mäsom. Pochvalou pre naše kuchárky boli prázdne taniere a spokojní hostia. Po dobrej večeri začala do tanca hrať a spievať naša hudba a predávali sa tombolové lístky. Prekvapením pre nás boli viacerí šikovní domáci tanečníci, ktorí vytancovali naše súboristky. Ich tanečné kroky boli na vysokej úrovni. Dozvedeli sme sa, že najvytrvalejší domáci tanečník mal pôvod z východného Slovenska a tancoval v súbore od mladosti. Večer dopadol nad naše očakávania, či už samotné vystúpenia ako aj voľná zábava po oficiálnom programe. Po vystúpení nás oslovili na rozhovor a možnosť odvysielania nášho programu pracovníci nemeckej televízie ARD. Sme radi, že môžeme šíriť dobré meno Záriečia aj v zahraničí. Nie nadarmo sa hovorí že hudba a spev zbližujú.

Naši priatelia z Horných Salíb nás pozvali 1. júla na tradičnú veselicu organizovanú OZ Apovka Mamovka, kde do tanca hral DJ Cini a ľudová Hudba FS Záriečanka.

Naši maďarskí priatelia z Komlóša pricestovali za nami na „Horniaky“ v lete od 14. do 17. júla, tak ako prisľúbili pri našej jarnej návšteve. So svojim folklórnym súborom Komlóš nás pozdravili v sobotu v našom kultúrnom dome. Po výdatnej večeri, nás prekvapili svojim južanským temperamentom. Ich tanec je veľmi rýchly. Počas spoločne stráveného sobotného večera bola aj škola tancov Papuče a Zeman. Bolo príjemné pozerať na tancujúce páry a vidieť ako folklór búra jazykovú bariéru. Všetci sme sa tešili na nedeľné vystúpenie našich priateľov na Maríkovských slávnostiach. Okrem svojich rezkých tancov odprezentovali na slávnostiach aj komlošskú gastronómiu. Pražila sa komlošská klobása a piekli špricke.

V dňoch 3. až 6. augusta boli oslavy 160. výročia založenia Matice slovenskej a 30. výročia vzniku Slovenskej republiky. Oslavy sa konali v Matičnom centre v Martine. Naša Záriečanka sa spolu s členmi MOMS v Záriečí zúčastnila osláv v sobotu 5. augusta. Vystupovali sme na hlavnom pódiu, pozdravili sme zúčastnených našimi piesňami a boli sme sa pozrieť aj v múzeu Slovenskej dediny.

V sobotu 12. augusta sme všetky gazdiné rýchlo uvarili obed, pobalili kroje a utekali na spoločnú skúšku do kultúrneho domu. Po preskúšaní programu sme naložili nástroje aj seba a v peknom letnom počasí cestovali na Moravu do dediny Bohuslavice na Vláři, kde sme pomohli uviesť do života krásny nový cimbal nášho kamaráta cimbalistu Mateja Kramářa. Moraváci sú srdeční a pohostinní ľudia a tiež sa radi bavia a tancujú. Veľmi ťažko sa nám odchádzalo domov, veď bolo leto, prázdniny, víkend a nebolo treba vstávať do práce.

17. septembra bol Stupniansky hodový jarmok, kde vystupovala aj naša Záriečanka. Počasie prialo, vystúpenie sa vydarilo, všetci sme boli spokojní.

Mesiac úcty ku starším spoluobčanom sme si pripomenuli 15. októbra v sále nášho KD, na milej spomienkovej slávnosti, kde sme našich „starkých“ pozdravili kytičkou piesní a tancami Papuče a Zeman. Je dôležité dodržiavať kultúrne tradície.

Niekoľko členov Záriečanky má zaujímavú záľubu a tou je „začepčovanie“. Táto aktivita sa dá nazvať aj príjemnou večernou povinnosťou, kedy je v svadobný deň mladej neveste sňatý vienok z hlavy a založený čepiec.

Okrem veselých vystúpení a príjemných stretnutí s rôznymi ľuďmi sme mali aj dve smutné udalosti, ktoré vystihuje text piesne: „Kamaráti bratia, po jedom sa tratia…“ tieto slová sa v Záriečanke tento rok potvrdili dva krát, keď sme sa lúčili s dlhoročnými členmi Záriečanky, dobrými spevákmi a osobnosťami, našimi priateľmi Ing. Jurkom Štrbáňom a našim „Tatenkom“ Jankom Chovancom. Tieto dva odchody nás hlboko zasiahli, no žiť treba ďalej.

Naša vedúca p. Anna Beňová pre nás zorganizovala posedenie 28. októbra vo vinných sklípkoch vo Valašských Klobúkoch. Je dobré, že Záriečanka vie zabrať, keď treba cvičiť, trénovať, aby výsledok stál za to, ale vieme sa aj uvoľniť pri dobrom jedle a vínku.

Zuzana Ostrochovská, členka FSk Záriečanka