Rokovala takmer stovka primátorov a starostov z okolia stredného Považia

207

Aj v tomto roku zasadlo Valné zhromaždenie Regionálneho združenia miest a obcí stredného Považia. Udialo sa tak v stredu 4. apríla 2018 v Trenčianskych Stankovciach za prítomnosti trenčianskeho župana.

Valné zhromaždenie otvoril predseda Regionálneho združenia miest a obcí stredného Považia (RZMOSP) Jozef Trstenský, ktorý zároveň privítal všetkých 91 zúčastnených delegátov a hostí. „Z hľadiska našej práce nás najviac zaujíma školstvo, sociálne témy ale i všetky zákony, ktoré sa priamo dotýkajú miest a obcí. Každoročne začíname toto stretnutie bilancovaním posledných dvanástich mesiacov v miestnych samosprávach,“ povedal Jozef Trstenský, primátor Nového Mesta nad Váhom a podpredseda TSK.

Pozvanie zúčastniť sa rokovania Valného zhromaždenia RZMOSP prijal aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška, ktorý ocenil spoluprácu medzi jednotlivými samosprávami v rámci vyššieho územného celku. Zároveň uviedol, že župa bude aj naďalej rozvíjať spoluprácu so všetkými mestami a obcami na svojom území. Trenčiansky župan pripomenul aj dotačné schémy, vďaka ktorým môžu mestá a obce získať z rozpočtu TSK finančné prostriedky na svoj rozvoj alebo na realizáciu rôznych podujatí. Načal aj tému rekonštrukcie ciest II. a III. triedy. Informoval tiež, že župa bude pokračovať v navyšovaní počtu lôžok v nemocniciach, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti aj napriek tomu, že v mnohých iných nemocniciach sa deje presný opak. „TSK sa aj naďalej bude sústrediť na zvyšovanie kvality poskytovaných zdravotných služieb. Za posledné štyri roky dosiahla investícia do troch župných nemocníc výšku 20 miliónov eur,“ doplnil župan.

Členskú základňu RZMOSP tvorí 172 miest a obcí. Združenie bolo založené na ustanovujúcej schôdzi 11. februára 1991 v Trenčíne. Jeho úlohou je predovšetkým prostredníctvom vlastného Regionálneho vzdelávacieho centra zabezpečovať prípravu a organizáciu vzdelávacích aktivít pre členov združenia, ale aj podporu profesijného rastu zamestnancov samotných miest a obcí. Pri napĺňaní tohto cieľa spolupracuje združenie aj s ostatnými regionálnymi vzdelávacími centrami a obdobnými subjektmi na území SR i v zahraničí.

Zdroj: TSK