Rozprávky z knižnice

507

Deti Materskej školy Požiarna 1292/5 Púchov a deti z elokovanej MŠ Komenského 50 sa zapojili do celoslovenského podujatia „Týždeň slovenských knižníc“ návštevou Mestskej knižnice Vladimíra Roya v Púchove.

Knižnicu navštívilo 63 detí v dňoch 5.3., 6.3., 7.3. a 12.3. 2018. Deti oslovilo príjemné prostredie, milý prístup pracovníkov knižnice a veľa krásnych kníh. Niektoré rozprávkové knižky sme si zapožičali a tešíme sa spoločne s deťmi na ich čítanie v materskej škole. Prostredníctvom knihy sa u detí rozvíjajú čitateľské, jazykové, informačné a mediálne zručnosti. Dieťa sa ako čitateľ nerodí, ale stáva sa ním až keď nadobudne schopnosti používať knihu ako jeden z mnohých spôsobov relaxácie svojich potrieb. Touto akciou sme u detí tento záujem prebudili.

Ďakujeme.

Mgr. Muržicová E., Mgr. Siekliková J.