Šachový tábor so Včielkou

270

Už druhé leto sa konal v CVČ Včielka denný tábor, ktorý obsahoval aj úvod do kráľovskej hry – šachu. Jeho výučbu si v termíne od 13.7. – 17.7.2020 pre našich účastníkov pripravila medzinárodná rozhodkyňa šachu a úspešná šachistka RNDr. Marta Motúzová. Účastníci boli rozdelení do troch skupín podľa úrovne svojich šachových znalostí. Šachové základy hravou formou absolvovali začiatočníci a tí, ktorí vedeli už hrať, si svoje schopnosti mohli zdokonaliť. Deti si otestovali svoje schopnosti nielen v šachu, ale i v rôznych športových aktivitách – olympiáde, skákaní na trampolínkach, ale i v celotáborovej hre. Ráno ich čakala rozcvička a doobeda šachové turnaje. Víťazi boli ocenení a veríme, že všetci odchádzali spokojní. Určite sa oplatilo pozrieť i výstavu bábok a múzeum v Župnom dome. Kto by chcel v šachu pokračovať, môže od septembra navštevovať Šachový záujmový útvar, ktorý bude realizovaný každý utorok od 15.30 – 17.00 v Centre voľného času Včielka. Ďakujeme veľmi pekne Marte za výučbu, ale i skvelým animátorkám, ktorými boli Katka, Lea a Ninka. Tiež vďaka patrí našim dobrovoľníkom, ktorí pomohli so športovou olympiádou Adamovi C. a Adamovi Č. Tešíme sa opäť o rok.

CVČ