Šikovní remeselníci na Gorazdke

289

Dňa 28. 3. 2023 sa konalo oblastné kolo súťaže zručnosti žiakov základných škôl s názvom „MLADÝ REMESELNÍK 2023“, ktorú organizovala Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica. Žiaci si pri výrobe určeného výrobku z dreva preverili svoje vedomosti a technické zručnosti – meranie, pílenie, brúsenie, lepenie… Našu školu reprezentovali pod vedením pána učiteľa Jána Chudivániho žiaci 8. A triedy Richard Behro a Adam Medňanský, ktorí sa umiestnili na peknom 3. mieste. Zabezpečili si tak postup do finále súťaže „Mladý remeselník 2023“, ktoré sa uskutoční koncom septembra 2023 počas konania Bystrického jarmoku v Považskej Bystrici. Richardovi a Adamovi gratulujeme a zároveň ďakujeme za reprezentáciu našej školy.

ZŠ Gorazdova