Škôlkari si opäť zmerali svoje sily na detskej olympiáde

766

„Tí, ktorí vychovávajú deti, by mali byť viac ctení ako tí, ktorí ich splodili, lebo rodičia im dali len život, vychovávatelia ich naučili umeniu žiť.“ — Aristoteles

Pri príležitosti blížiacich sa letných prázdnin sa pod záštitou Rady školy – MŠ Požiarna 1291 zrealizovalo ďalšie vydarené zábavné podujatie nazvané OLYMPIÁDA DETÍ MATERSKÝCH ŠKÔL. V stredu, 26.6.2024 sa tak opätovne v areáli materskej školy uskutočnila skvelá akcia podporujúca radosť z pohybu a zdravý životný štýl púchovských detí. Každé zo zúčastnených deti muselo v čo najkratšom čase prekonať určenú prekážkovú dráhu, aby tak získalo medailu a zdravú odmenu v podobe sladkého jabĺčka.

 Detskú olympiádu do ktorej sa zapojilo viac ako 120 detí pomohli zorganizovať v spolupráci s Klubom thai boxu a kick-boxu Púchov aj členovia Mládežníckeho parlamentu mesta Púchov, poslanec MsZ Roman Berčík, poslankyňa MsZ Irena Kováčikova, viceprimátor mesta Peter Bílik a viacerí dobrovoľníci. O úvodnú rozcvičku detí sa napríklad postarala úspešná púchovská boxeristka Dominika Pišojová z Fight Club Púchov. Ceny pre malých bojovníkov prostredníctvom Kníhkupectva Barica venovala aj poslankyňa MsZ Eva Baricová.

OLYMPIÁDA DETÍ MATERSKÝCH ŠKÔL mohla byť zrealizovaná tiež vďaka finančnej podpore mesta Púchov. Na záver ako organizátor vyjadrujem obrovskú vďaku a uznanie pani riaditeľke Erike Uherčíkovej, vrátane celému jej teamu ľudí z MŠ Požiarna 1291. Bez Vašej ochoty a odvahy by som sa do organizácie tohto pekného podujatia nikdy nepustil.

Marián Mišún, poslanec MsZ