Špeciálka na Komenčáku

99

Utorok 24. máj 2022 mal pre Spojenú školu v Púchove prívlastok športový. Konala sa Oblastná špeciálna olympiáda v atletickom štvorboji. Zúčastnili sa na nej žiaci z deviatich škôl Trenčianskeho a Žilinského kraja. Súťažilo sa v šiestich kategóriách a žiaci si zmerali sily v hode granátom a kriketkou, v skoku do diaľky z miesta a v behu na 60m a 200m.

Z našej školy sa najlepšie umiestnili I. Kollárová, ktorá získala 2. miesto v kategórii mladšie žiačky a T. Baláž, ten obsadil 3. miesto v kategórii starší žiaci. Športovcom gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy. Poďakovanie patrí aj ZŠ Komenského za ústretovosť a zapožičanie športoviska.

Žiaci v Spojenej škole v Púchove radi športujú, a aj preto sa zapojili do Európskeho futbalového týždňa, ktorý organizovalo hnutie Špeciálne olympiády Slovensko. Na ihrisku s umelým trávnikom, ktoré nám zapožičalo MŠK Púchov, si žiaci precvičili rôzne aktivity, prihrávky, streľbu na bránu a nemohol chýbať aj futbalový zápas medzi žiakmi školy. Touto cestou by sme sa radi poďakovali MŠK Púchov za to, že nám zapožičali ihrisko a našim žiakom umožnili stráviť príjemné športové dopoludnie.

E. Bieliková, Spojená škola Púchov