Športová hala naspäť do rúk mesta

1109

Spletitá situácia súvisiaca s prenájmom športovej haly zrejme speje ku konečnému riešeniu. Rokovania medzi doterajším prenajímateľom (MŠK Púchov, s. r. o.) a nájomcom (VŠK Púchov, s. r. o.) dospeli ku chystanej dohode o urovnaní. Na februárovom rokovaní mestského zastupiteľstva (MsZ) o tom poslancov informoval mestský právnik JUDr. Anton Školek.

Volejbal bol často skloňovanou témou na posledných rokovaniach MsZ či zasadnutiach komisie športu. Z pohľadu mesta Púchov predstavovala sporný bod zmluva o dlhodobom nájme z roku 2006. Na základe tejto zmluvy poskytol MŠK Púchov športovú halu nájomcovi VŠK Púchov do roku 2019 a s opciou do roku 2034. Nájomca platil za prenájom ročne 7 966 eur (mesačne cca 664 eur) a uhrádzal energie, na ktoré prijímal od mesta dotácie. V tomto roku sa to zmenilo, poslanci v decembri síce schválili na energie v hale dotáciu 25 000 €, primátor R. Henek však toto uznesenie nepodpísal. Argumentoval pri tom nevýhodnosťou nájomnej zmluvy v neprospech mesta, čo potvrdili aj zistenia Najvyššieho kontrolného úradu. Rovnaké stanovisko zastáva aj mestský právnik JUDr. Anton Školek. „Rokovania s konateľom spoločnosti VŠK Púchov, s. r. o. (J. Kováčik) prebiehajú už možno tri mesiace od obdobia, kedy aj na MsZ zaznelo, že tá zmluva je pre mesto nevýhodná. To bol aj môj názor a platí doposiaľ,“ priblížil. Momentálne je na stole pred podpisom dohoda o urovnaní. Dokument má ukončiť nájomný vzťah so spoločnosťou VŠK Púchov v najbližších dňoch.

skolek_kovacik_henek

Foto: JUDr. Anton Školek, Ján Kováčik, Rastislav Henek.

Doterajší nájomca by mal potom v určenej lehote opustiť priestory a hala by tak mala prejsť späť do rúk MŠK Púchov, čiže mestskej spoločnosti, kde je jediným spoločníkom Mesto Púchov. Práve Mesto Púchov je aj vlastníkom nehnuteľnosti – „volejbalovej“ haly. „Rokovania boli korektné. Rozpor v právnych stanoviskách, ktorý obe strany majú, sme odstránili dohodou o urovnaní. Doterajšiemu nájomcovi VŠK Púchov poskytneme finančnú náhradu vo výške 20 000 eur a zaplatíme polovicu nákladov za energie v mesiacoch január a február tohto roka 2016. Kúpnou zmluvou nadobudneme niektoré hnuteľné veci, ktoré sa v hale nachádzajú a sú majetkom VŠK Púchov. Treba ešte dodať, že spoločnosť VŠK Púchov investovala do obnovy haly čiastku 120 000 eur, o čom je vykonaný znalecký posudok,“ informoval A. Školek a dodal, že sumu 120 000 eur za vykonané investície už mesto nebude spätne uhrádzať. Tieto financie totiž mali podľa A. Školeka plynúť nielen z vlastných zdrojov VŠK Púchov, ale aj z príjmov za prenájmy v priestoroch športovej haly, ktoré mal nájomca prenajaté od mesta.

Mesto má po prevzatí haly už pripravené konkrétne kroky. „Chceli by sme vstúpiť do všetkých nájomných vzťahov, ktoré mal uzatvorené doterajší nájomca. Prioritou pre športovú halu je volejbal, potom bude môcť hala slúžiť aj iným športom alebo verejnosti, ako tomu bolo doposiaľ.“

Ján Kováčik ako konateľ spoločnosti VŠK Púchov, s. r. o., ktorá ešte stále má športovú halu v dlhodobom nájme, potvrdil rokovania súvisiace s dohodou o urovnaní. Pred podpisom zmluvy však ešte nechcel predbiehať udalosti. „Bol daný určitý návrh, my sme oponovali, teraz sme dostali konečnú verziu. Verím, že príde k nejakej dohode. Viac však budem môcť povedať, až keď bude všetko podpísané,“ komentoval J. Kováčik.

Volejbal ako šport zostáva pod hlavičkou občianskeho združenia VŠK Púchov. V súčasnosti klub zastrešuje prípravky na základných školách, dve družstvá mladších žiakov a družstvo starších žiakov. Často spomínaná bola téma odhlásenia mužov z I. ligy a otázka budúcnosti športu, ktorý v meste dosiahol významné úspechy na slovenskej i medzinárodnej scéne. „Vo výbore občianskeho združenia VŠK Púchov som podpredsedom. Sme legálne zvolený päťčlenný výbor, pokračujeme normálne naďalej v práci, rovnako sú  v tréningovom procese stále aj muži. Pre nich sme peniaze na súťaž mali, hráči však chceli odmeny, ktoré sme nevedeli financovať, preto sa sami rozhodli ďalej nepokračovať. Nevidím žiaden problém ohľadom budúcnosti volejbalu. Uvidíme, ako nás podporia podnikatelia a mesto, prijímame zároveň 2 % z dane, pokúsime sa zohnať sponzorské príspevky,“ dodal J. Kováčik.

Primátor mesta R. Henek na Mestskom zastupiteľstve prezentoval, že volejbal bude mať aj po plánovanom prevzatí haly mestom v jej priestoroch prioritu. Zároveň deklaroval podporu pre mládežnícky volejbal. „Som v prvom rade rád, že mestský majetok sa vráti späť do rúk mesta. Volejbalisti budú v rámci občianskeho združenia podporovaní formou dotácie. Momentálne ide o mládežnícke výbery, čo sa týka mužov, to je na dlhšie rokovanie,“ komentoval primátor pripravovanú dohodu o urovnaní. Táto dohoda by mala byť podpísaná v najbližších dňoch a mala by tak ukončiť dlhý kolobeh rokovaní. „Pre mesto to bude skutočne veľké plus. Priestory haly budeme môcť využiť aj na organizovanie mestských podujatí, prípadne ju vo voľných hodinách môžeme ponúknuť napríklad aj deťom zo základných škôl,“ dodal R. Henek.
-tsch-