Športovci sa v sobotu v Lednických Rovniach odejú do gala

707
Foto: Archív PN.

XXVIII. ROČNÍK VYHLÁSENIA NAJÚSPEŠNEJŠÍCH ŠPORTOVCOV OBLASTI, LEDNICKÉ ROVNE, 17. 2. 2018

Kultúrne zariadenie spoločnosti Rona v Lednických Rovniach bude už počas najbližšej sobotnej noci dejiskom tradičného Plesu športovcov spojeného so slávnostným vyhlasovaním najúspešnejších športovcov okresov Púchov, Považská Bystrica a Ilava za minulý rok. V poradí 28. ročník vyhlásenia najúspešnejších športovcov oblasti pripravilo tradične Oblastné združenie telesnej kultúry všetkých troch okresov v spolupráci so sklárskou spoločnosťou Rona Lednické Rovne a obcou Lednické Rovne.

Medzi najúspešnejšími športovcami oblasti nebudú ani tentokrát chýbať zástupcovia Púchovského okresu. Mená ocenených športovcov vopred prezrádzať nebudeme,
prinesieme ich čitateľom v budúcom čísle po skončení Plesu športovcov. Čo môžeme prezradiť je fakt, že v kultúrnom zariadení v Lednických Rovniach nebude ani tentokrát chýbať výkvet oblastného športu a výborná zábava. Okrem hudobnej skupiny Korbelovci a DJ Miroslava Kozáka sa o ňu postará moderátorka plesu Martina Mečiarová a najmä hudobný hosť večera – Katka Knechtová.
Ples športovcov spojený s vyhlásením najúspešnejších športovcov okresov Považská Bystrica, Ilava a Púchov sa začína v sobotu o 18.30 hodine.
-pok-