Športovo–zábavný deň na ZŠ J.A. Komenského

420

Pre deti a rodičov sme 14.júna usporiadali športovo – zábavné popoludnie, v ktorom bolo najmä veľa zábavy. Rodičia a deti si mohli spoločne zasúťažiť v zábavných disciplínach ako jazda na fúriku, kolobežke, zhadzovanie kuželiek pomocou vodnej pištole a iné. O najlepšiu zábavu sa postarali koníky, ktoré povozili všetky deti, ktoré mali záujem a mohli sa aj vyskákať na skákacom hrade. Rodičom popri súťažiach zaspievali dievčence z folklórnej skupiny Rozmarínek. Deti po súťažiach dostali sladkú odmenu, mohli si kúpiť cukrovú vatu, nanuky či iné dobroty. Počasie nám prialo, tak celé popoludnie bolo slnečné, aj na tvárach všetkých prítomných.

PaedDr. Miroslava Lapšová