„Učíme se spolu“ na SOŠ Púchov

220

Stredná odborná škola na ulici Ivana Krasku v Púchove a Stredná odborná škola Josefa Sousedíka vo Vsetíne sú partnerské školy, ktoré svojim odborným zameraním sú takmer rovnaké. Žiaci a učitelia obidvoch škôl sa doteraz stretávajú pri spoločných športových a kultúrnych aktivitách. Obľúbené sú „cyklotoulky“ – túry na bicykloch do okolia Púchova a Vsetína.

V tomto kalendárnom roku školy v rámci programu Interreg V-A SK-CZ spoločne realizujú projekt „Učíme se spolu“. Cieľom projektu je priblíženie kultúr a tradícií oboch cezhraničných regiónov a odstránenie jazykovej bariéry. Ale to nie je všetko. Najdôležitejším prínosom projektu je spoločné vzdelávanie žiakov a učiteľov oboch škôl.

Okrem iného si školy na jeden týždeň vymenia 10 žiakov. Takáto výmena sa v priebehu roka uskutoční 4-krát. Každá škola má pripravený špeciálny program rozdelený na vzdelávanie v oblasti strojárstva a kultúrne a športové aktivity.  V dňoch od 8.4.2019 do 12.4.2019 sa realizuje prvá stáž žiakov. Tento týždeň si žiaci vsetínskej školy u nás otestujú svoje odborné zručnosti  a overia si, či držia krok so svojimi rovesníkmi z našej školy.

V pondelok 8.4. študenti a pedagógovia projektu „Učíme se spolu“ navštívili púchovskú radnicu, kde ich privítala primátorka mesta Katarína Heneková. Hosťom zo Vsetína primátorka predstavila mesto Púchov a popriala im príjemný pobyt a pekné zážitky.

Janka Šimáčková, SOŠ Púchov; foto: Slavomír Flimmel.