Údržba železničnej stanice Púchov

910

Nebudem sa mýliť, keď poviem, že ešte viacerí z občanov majú v pamäti bývalú budovu železničnej stanice v Púchove. S odstupom času sme radi, že teraz máme úplne novú stanicu s nástupišťami a podchodom. Niet pochýb, že sa denne udržiava poriadok, no takýto typ nehnuteľnosti si z času na čas vyžaduje generálnu očistu a o to mi v podstate išlo a ide. Stanica Púchov je unikátom na slovenské pomery – je úplne nanovo vystavaná. No nájdu sa ľudia, ktorým toto nič nevraví a ktorí si nič nevážia, najmä keď to má slúžiť všetkým. Bez pochýb, bezpečnosť prepravy cestujúcich je na prvom mieste, ale celkový pocit spokojnosti z prepravy z bodu A do bodu B máte z prvého dojmu pri vstupe do haly, či podchodu. Aby nové bolo aj dlho udržiavané a čisté, začal som konať.

Za účasti zástupcov ŽSR a mesta Púchov sa prvé  stretnutie ohľadne údržby a čistoty železničnej stanice a podchodu uskutočnilo priamo v teréne v marci 2017 a následne v auguste 2018. Tretie stretnutie sa konalo dňa 6.11.2018 v priestoroch mestského úradu. Za ŽSR boli zúčastnení: Ing. Peter Blaho PhD. (námestník ŽSR Žilina), Ing. Pavel Liščák (prednosta železničnej stanice Púchov), Róbert Crkoň (vedúci údržby železničnej stanice Púchov). Za mesto Púchov sa stretnutia zúčastnili: Bc. Cyril Crkoň (iniciátor stretnutia a poslanec za daný volebný obvod), Ing. Mgr. Alena Vavrová PhD. (vedúca oddelenia dopravy), Ing. Terézia Luhová (referent oddelenia dopravy).

Na základe ústnej dohody z augusta 2018 správa majetku ŽSR Žilina prisľúbila kompletné vyčistenie priestorov železničnej stanice a podchodu (dlažba, okná, strop, madlá). Tomuto ale predchádzalo vyčistenie schodiska do podchodu od Horných Kočkoviec vlastnými silami z radov zamestnancov. V posledných dňoch prebehla kompletná údržba, vyčistenie priestorov externou čistiacou firmou. Ďalšia generálna údržba bude pravdepodobne naplánovaná na mesiace apríl-máj 2019. Pri dodržiavaní čistoty v daných priestoroch je potrebná aj súčinnosť PTSM Púchov ohľadom zametania a odvozu smetí, ktoré je v súčasnosti vykonávané 3x týždenne. Taktiež jedným výstupom zo stretnutia je aj návrh na osadenie reklamného bannera pri vstupe do podchodu zo strany Horné Kočkovce. Výťažok z reklamy bude použitý na čistiace práce.

Ďalej sa zúčastnení zhodli na potrebe väčšej spolupráce s mestskou políciou. Pracovníci železničnej stanice by uvítali častejšie hliadkovanie najmä vo večerných, nočných hodinách počas piatku, soboty, ďalej v ranných hodinách od 7,00-8,00 hod. a v čase od 14,00-15,00 hod. najmä kvôli fajčiarom a prípadným vandalom. Ďalším z navrhovaných riešení bolo aj osadenie kamier s prepojením na mestskú políciu zo strany Horných Kočkoviec a zo strany firmy Mikona, ktorými by bolo zabezpečené monitorovanie podchodu a železničnej stanice nielen pred vandalmi ale aj zlodejmi bicyklov.

Na záver patrí poďakovanie zástupcom ŽSR a vedeniu železničnej stanice Púchov za ich profesionálny a ľudský prístup.

Cyril Crkoň, poslanec MsZ