Ukončenie športovej hasičskej sezóny v dobrovoľnom hasičskom zbore Púchov v roku 2023

202

Na záver roka naše deti ešte trocha zabojovali v rôznych športových aktivitách a to súťažou Fénix dňa 9.12.20213 v Považskej Bystrici, ktorú usporiadal Zemiansky Kvašov – a to pekným 2. miestom v kategórií chlapci a 6. miestom druhého družstva chlapcov pod vedením trénerky Simony Sečkárovej.

O týždeň sa v Púchove na ZŠ Gorazdová tradične konala vianočná uzlovačka v zastúpení silných družstiev zo Streženíc, Turzovky, Dohňan, Lysej pod Makytou, Praznova, Kalnice a domáceho celku Púchova, kde deti medzi sebou súperili v súťaži jednotlivcov a družstiev. Súťaž zahájil predseda DHZM Púchov Jozef Ridzik st. Na škodu bolo, že za mesto sa nám nepredstavil nik a nepodporil túto krásnu akciu. Od prvého štartu bolo vidieť krásne umenie deti vo viazaní 5 základných uzlov používaných v požiarnej ochrane. Po ukončení vyhlásil výsledky domáci veliteľ súťaže Ing. Michal Koukal, kde deti boli ocenené do 5. miesta podľa svojich umiestnení. Na záver predseda všetkým poprial príjemne prežitie vianočných sviatkov, deťom hodne darčekov pod stromček, veľa zdravia ako i rodičom, trénerom a usporiadateľom tak krásneho podujatia. Tiež za poskytnuté priestory p. riaditeľke Mgr. Viere Flimmelovej.

Súťaž jednotlivcov

Kategória chlapci: 1. miesto Streženice Dávid Drábik 16,01, 2. miesto Púchov Alexander Ridzik 16,10, 3. miesto Púchov Matej Valach 16,54, 4. miesto Streženice Jaroslav Fojtik 18,75, 5. miesto Púchov Tomáš Valach 21,22.

Kategória dievčatá: 1. miesto Simona Sečkárová Púchov 15,47, 2. miesto Barbora Oravcová Turzovka 16,15, 3. miesto Katarína Naňaková Streženice 16,73, 4. miesto Mariana Ficeková Streženice 17,41, 5. miesto Bibiana Bedáriková Púchov 17,82.

Družstvá

Kategória chlapci: 1. miesto Púchov Alexander Ridzik, Matej Valach, Simona Sečkárová 48,51, 2. miesto Streženice A. Dávid Drábik, Katarína Naňaková, Mariana Ficeková 50,15, 3. miesto Streženice B Jaroslav Fojtik, Adrian Brehovský, Tomáš Papuča 23,76, 4. miesto Kalnica Tibor Kyselica, Sabina Šimová, Veronika Kukučková 372,66.

Tu musím pochváliť vedúceho s Kalnice, že sa nebál konkurencie a prišiel sa učiť s malými deťmi.

Kategória dievčatá: 1. miesto Púchov Bibiána Bednaríková, Ivana Hanaková, Mia Chovančeková 59,83, 2. miesto Turzovka A Dominika Oravcová, Barbora Oravcová, Klára Kondeková 60,71, 3. miesto Turzovka B Martina Pavliková, Ella Talová, Lenka Ticha 62,70, 4. miesto Lysá p. Makytou Sabína Hajdu, Lenka Prosmanová, Mária Danihliková 75,75, 5. miesto Dohňany Nina Blašková, Viktória Pitvorcová, Aneta Pitvorcová 79,08.

Jozef Ridzik st., predseda DHZ Púchov