Úprava CP MAD Púchov od 1.6.2020

189

Na základe požiadaviek základných škôl a rodičov žiakov vyplývajúcich z obnovy vyučovania 1. až 5. ročníka upravujeme od 1.6.2020 cestovné poriadky MAD Púchov na linkách:

  • MAD č. 6, 60 a 6š ( jeden školský ranný spoj z Nosíc a dva obedné spoje do Nosíc zachádzajú k ZŠ Slovanská)
  • MAD č. 5š ( premáva skrátený školský ranný spoj zo zastávky Riečna I. Hrabovka cez Nám. slobody k Tescu)
  • MAD č. 44 (nový školský ranný spoj na trase: Conti sever – Vajanského – Továrenská – 1.mája – ZŠ Gorazdova – Komenského III. (mliekareň) – Riečna I. (Hrabovka).

Do odvolania stále nepremávajú školské linky 71š a 81š.

PRACOVNÉ DNI:

  • MAD č. 2 (zrušené posledné tri večerné spoje)
  • MAD č. 5 (posledný spoj z poobednej zmeny zachádza podľa potreby cestujúcich na Sedlište)

Všetky linky zostávajú premávať stále v režime “pracovný deň počas školských prázdnin“.

SOBOTA:

  • MAD č. 6 (všetky spoje premávajú aj cez Horné Kočkovce – ul. Spojová, Vajanského a Továrenská ako v sobotu)
  • MAD č. 5 (premáva bez zmeny ako v sobotu)
  • MAD č. 3, 30 (premáva bez zmeny jeden párový spoj ako v sobotu)

Ostatné linky nepremávajú.

NEDEĽA, SVIATOK:

NEPREMÁVAME (pre zamestnancov Continentalu premáva zmluvná doprava SAD Trenčín).
Spoje označené písmenom „h“ premávajú v režime školských prázdnin cez pracovné dni.
Spoje označené písmenom „G“ nepremávajú až do odvolania.
Všetky zmeny v uvedených linkách a spojoch sú zvýraznené žltou farbou.

Zdroj: ADP