Úspešná prvá sezóna, vízia na zlepšovanie do budúcej sezóny 2016/2017

742

Divízia krasokorčuľovania SPORTING CLUBU PÚCHOV (SCP) má za sebou prvú sezónu. Pri jej bilancovaní sme sa porozprávali s tajomníčkou klubu Andreou Ridoškovou. 

Ako by ste na úvod zhodnotili nedávno skončenú sezónu?
Začala sa ešte augustovým sústredením v Púchove, ktoré bolo rozdelené do dvoch týždňov. Historicky to bolo prvé krasokorčuliarske letné sústredenie v meste Púchov a vyšlo nad očakávania dobre. Plynule sme po ňom prešli na začiatok pretekovej sezóny. Výsledky boli svojim spôsobom veľmi dobré, vzhľadom na to, že išlo o prvú sezónu v mladom klube. Dievčatá sa na pretekoch umiestňovali v prvej tretine štartového poľa jednotlivých kategórií. Išlo o náročnú sezónu, rozbiehali sme klub, naberali nových členov. Pri celkovom pohľade však panuje spokojnosť. Sezónu sme ukončili úspešne zorganizovanými pretekmi – Finále v interpretačnom korčuľovaní a Adult 2016.

Ktoré okamihy ročníka boli najvýraznejšie?
Od polovice sezóny sme fungovali bez hlavného trénera. O to viac ma tešia výsledky a prístup dievčat. Jedným zo zlomových bodov boli tréningy pod vedením p. Agnesy Búřilovej. Je to bývalá trénerka nášho veľmi úspešného bývalého pretekára p. Jozefa Sabovčíka. Naše tréningy viedla počas jedného týždňa v januári. Nesmiem opomenúť úspechy našich zverenkýň. Musím vyzdvihnúť výkony Timey Pivkovej, ktorá na pretekoch v Trenčíne skončila na tretej priečke. Lucia Horvátová na medzinárodnom preteku v Maďarsku (Budapešť) vyhrala vo svojej kategórii, čo bol najväčší úspech klubu v sezóne. Veľmi dobrý výsledok zaznamenala Terézia Viselková v juniorskej kategórii na pretekoch v Trenčíne. T. Viselková zažila premiérovú sezónu medzi juniorkami a Eliška Labantová v kategórii nádeje 8. Obe dievčatá to však zvládli veľmi dobre. Jedna z našich najmladších pretekárok Alexandra Ridošková veľmi dobre zvládla v závere sezóny medzinárodné preteky v maďarskom Miškolci. Na Majstrovstvá Slovenska sa kvalifikovali dve pretekárky, Alexandra Ridošková v kategórii nádeje 9 a Terézia Viselková medzi juniorkami.

Ridoskova_web

Môžete priblížiť moment odchodu trénera?
Z dôvodu zdravotných problémov sme sa dohodli na ukončení spolupráce s trénerom z Trenčína. V tréningovom procese nám pomáhali trénerky z iných klubov. Išlo o sl. Omeninovú z Trenčína a p. Srbeckú zo Žiliny, ktorým aj touto formou v mene celého SCP veľmi pekne ďakujeme. Ako som už spomenula, výsledky nás aj bez stáleho trénera mimoriadne potešili a našim zverencom za túto pre nich nie ľahkú sezónu patrí absolutórium!

Čo čaká klub v najbližšom období?
Začiatkom mája začala letná príprava. Ide najprv o suché tréningy, baletnú prípravu či kondičnú prípravu. Súčasne nabiehame na tréningy na ľadovej ploche v Trenčíne na MG Ringu. Je dôležité, aby sa deti znovu zoznámili s ľadom a postupne sa dostávali do tempa. Na pláne máme sústredenia na Slovensku ako aj v Českej republike. Ľadová plocha v Púchove je k dispozícii od 1. augusta, kedy tu začína aj II. ročník päťdňového krasokorčuliarskeho sústredenia. Od októbra začína nová sezóna 2016/2017, kde chceme byť pripravení na sto percent. Do nášho klubu pribudli aj dvaja chlapci, čo nás veľmi teší.

Aká je vízia klubu pre nadchádzajúcu sezónu?
Do nadchádzajúcej sezóny sme sa dohodli na spolupráci s novou trénerskou dvojicou. Ide o manželský pár Petra Vrláková a Rastislav Vrlák zo Žiliny. Sú to bývalí úspešní pretekári a v súčasnosti skúsení tréneri, ktorí so svojimi zverencami dosahujú vynikajúce výsledky na domácich i zahraničných pretekoch. V našom klube začínajú trénovať od letnej prípravy. Verím, že nasledujúca sezóna prinesie najmä zlepšovanie výkonnostnej úrovne. Je to rozdiel oproti dosiahnutým výsledkom, tie odrážajú zväčša len aktuálnu formu. Prvoradý je progres vo výkonoch pretekárov. Pracujeme aj na psychickej pripravenosti detí. Preto sme v roku 2015 nadviazali spoluprácu so športovým psychológom a mentálnym trénerom. Stále platí, že krasokorčuľovanie chceme robiť profesionálne.

Chceli by ste sa v závere sezóny niekomu poďakovať za spoluprácu?
Samozrejme ďakujeme mestu Púchov a MŠK za ústretovosť pri poskytovaní ľadovej plochy, CVČ Včielka za poskytovanie priestorov pre baletnú a kondičnú prípravu, taktiež Púchovským novinám a televízii, ktoré prezentujú našu činnosť. Našim partnerom – slovenský výrobca doplnkov výživy Kompava, ktorý nás podporuje pri rôznych akciách, stredisko spol. Kryowell, ktoré nám poskytuje svoje služby z hľadiska regenerácie v Trenčíne. Samozrejme veľká vďaka patrí aj spriateleným klubom v blízkom okolí – Krasoklub Púchov, Krasoklub Trenčín a žilinské kluby. Našim podporovateľom, a to spoločnostiam Domin s. r. o., Labant s. r. o. a Auto MP s. r. o. A v neposlednom rade všetkým našim zverencom a ich rodičom.
ĎAKUJEME VÁM VŠETKÝM.

Zhováral sa T. Schügerl