Úspešné ukončenie projektu „Obnova sociálnych zariadení, garáže a časti spevnených plôch budovy Hasičskej zbrojnice Púchov“

173

Na jar v roku 2018 Mesto Púchov zareagovalo na Výzvu č. VI. Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2018 Ministerstva vnútra a vypracovalo žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt: „Obnova sociálnych zariadení, garáže a časti spevnených plôch budovy Hasičskej zbrojnice Púchov“. Žiadosť bola úspešná, ministerstvom schválená a vďaka tomu nám bola poskytnutá maximálna výška dotácie – 30 000 €. Prioritným zámerom projektu bolo kvalitatívne zlepšenie podmienok pre plnenie úloh púchovských dobrovoľných hasičov. V sociálnych zariadeniach sa vymenili zariaďovacie predmety, zárubne, dvere, podlaha a strecha. V garážach sa vyspravila podlaha, steny a stropy. Vonkajšie spevnené plochy sa odvodnili a vyasfaltovali. Realizátorom stavby bola spoločnosť Púchov servis, s.r.o. na základe úspešnosti v procese verejného obstarávania. Práce na Hasičskej zbrojnici v Púchove boli ukončené i odovzdané v piatok 5.6.2020.

Celkové náklady na stavbu: 49 517,96 €

Pridelená dotácia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: 30 000,00 €

Rekonštrukčné práce:

Stav po realizácii:

Projekt bol podporený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

Zdroj: MsÚ Púchov, foto: Púchov servis, s.r.o.