Ustanovujúce zasadnutie zastupiteľstva TSK: Predseda a poslanci zložili sľuby, známe sú aj mená podpredsedov

191

Ustanovujúceho zasadnutia Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, na ktorom predseda a poslanci zložili sľuby, sa zúčastnilo všetkých 44 poslancov.

Zasadnutie taktiež zvolilo podpredsedov kraja. Nimi sa pre nasledujúce štvorročné obdobie stali Jozef Trstenský, ktorý v tejto funkcii zostáva už tretie volebné obdobie. Plénum opätovne zvolilo do funkcie podpredsedu aj Jozefa Božika a Eleonóru Porubcovú. Novým podpredsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja sa pre volebné obdobie 2022-2026 stal Michal Bartek.

Na zasadnutí poslanci schválili vytvorenie 8 komisií s nasledovnými predsedami:

– Komisia mandátová pri Zastupiteľstve TSK – Ladislav Procházka;

– Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie pri Zastupiteľstve TSK – Rudolfa Novotná;

– Komisia pre financie, rozpočet a investície pri Zastupiteľstve TSK – Jozef Habánik;

– Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve TSK – Peter Marušinec;

– Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve TSK – Zuzana Máčeková;

– Komisia dopravy pri Zastupiteľstve TSK – Jozef Stopka;

– Komisia sociálnej pomoci a zdravotníctva pri Zastupiteľstve TSK – Peter Oulehle

– Komisia legislatívno-právna pri Zastupiteľstve TSK – Erich Dvonč.

Okrem toho boli na ustanovujúcom zasadnutí prijaté aj zásady odmeňovania poslancov, a to s účinnosťou od 1. decembra 2022, podľa ktorých bude odmena a paušálne náhrady naviazané na minimálnu mzdu. 

Najbližšie sa rokovanie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja uskutoční v piatok 16. decembra 2022.

TSK