V Púchove sa opäť ukazuje bobor vodný

992
Foto: pixabay

Bobor vodný – najväčší európsky hlodavec a známy symbol ohrozených druhov zvierat – sa pred štyrmi rokmi vrátil do nášho mesta. Svedčia o tom každoročne poškodené stromy pri Odhánkach.

Na našom kontinente sa ich počet za posledných 100 rokov zvýšil z 1.200 na 700.000 jedincov. Bobor bol na Slovensku v rokoch 1856-1977 považovaný za vyhynutý živočíšny druh. V 1976 bolo v lužných lesoch východne od Viedne pokusne vysadených niekoľko párov bobrov (škandinávske, východoeurópske i kanadské), ktoré našli v tomto území vhodné životné podmienky a ich populácia sa šírila Dunajom a Moravou do okolitých území. V súčasnosti sa počet bobrov u nás odhaduje na viac ako 700 jedincov. Najznámejšia lokalita výskytu je v Záhorskej nížine. Bobry sa vyskytujú aj v povodí Váhu a tiež na severe a východe Slovenska, kde sa k nám mohli dostať aj migráciou z Poľska.

Zaujímavosti o bobroch

 • Slovo „bobor“ má indoeurópskych jazykoch pôvodný význam „hnedý“.
 • Bobor je zákonom chránený, ale zákon umožňuje vykonať vo výnimočných prípadoch ich odchyt a presídlenie, dokonca aj odstrel.
 • V minulosti ľudia lovili hlavne pre kožušinu, ale aj pre „kastoreum“, čo je na olej bohatý sekrét párovej žľazy, ktorému pripisovali pozitívny účinok na mužskú potenciu.
 • V  Kanade si v minulosti ľudia tak cenili odev vyrobený z bobrej kože, že bobrie kožušiny slúžili ako platidlo.
 • V minulosti mali americkí Indiáni vo zvyku chovať pri svojich táboriskách bobra ako domáce zviera.
 • Keďže v minulosti bol bobor považovaný za rybu, mohol sa jesť aj cez kresťanský pôst – napríklad na Vianoce.
 • Bobor je nočné zviera, stretnúť ho cez deň sa podarí len výnimočne.
 • Bobor je prírodný vodohospodár – pomáha zadržiavať vodu v krajine, čo je v obdobiach sucha veľmi dôležité.
 • Vlastnými staviteľmi hrádzí a hradov sú samičky, samčekovia materiál prinášajú a podávajú.
 • Bobor je výkonný drevorubač, ktorý dokáže 15 centimetrov hrubý kmeň prehrýzť za jednu minútu.
 • Chutí mu mäkké drevo – používa ho ako stavebný materiál a mladou kôrou sa živí.
 • Bobor musí často obrusovať svoje horné i dolné hryzáky, pretože mu nepretržite rastú.
 • Za rok spotrebuje asi 4.000 kg dreva s kôrou.
 • Veľkosť bobra môže dosiahnuť 1 meter dĺžky a hmotnosť až 30 kilogramov.
 • Bobor vlastní jednu z najhustejších kožušín – má až 50.000 chlpov na štvorcový centimeter. Pomáha mu pohodlne žiť aj v studenej vode.
 • Vďaka veľkej kapacite pľúc môže bobor zostať pod vodou až 20 minút.
 • Bobor je monogamný živočích – rodičovský pár žije celý život spolu. Ak samička zahynie, samček zostáva do konca života sám, naopak to však často neplatí.
 • Samička má 2-5 mláďat, ktoré 2 roky ostávajú s rodičmi a potom zakladajú nové kolónie.

Aj tento rok na jar bobor zanecháva po sebe typické dôkazy svojej prítomnosti pri Odhánkach. Do redakcie sme dostali trojicu fotografií, ktoré dokumentujú jeho aktuálnu činnosť od 18. do 27. marca 2020: