V Púchove vyhlásili II. stupeň aktivity – stav nebezpečia

3645

V zmysle „Operatívneho plánu zimnej údržby rok 2018 – 2019“ a z dôvodu zhoršených poveternostných podmienok, dňa 28.1.2019 o 8:00 vedúca oddelenia dopravy a služieb Ing. Mgr. Alena Vavrová, PhD. vyhlásila II. stupeň aktivity – stav nebezpečia.

Pri stave nebezpečia správca komunikácií – PTSM s.r.o. nasadzuje všetky vlastné prostriedky, ako aj pracovné sily. Stav nebezpečia nastáva, pokiaľ pracovníci PTSM s.r.o. a zazmluvnené organizácie nedokážu zabezpečiť v plnom rozsahu zimnú pohotovosť. Stav nebezpečia pretrváva až do jeho odvolania.

Týmto žiadame občanov o pochopenie danej situácie.

S odpratávaním snehu na chodníkoch a cestách v meste dnes pomáhali aj hasiči z DHZ Púchov:

Mestský úrad Púchov, foto: DHZ Púchov.