V Púchovskom okrese bude v roku 2019 päť podujatí SMHL

47
Prvenstvá v mužskej i ženskej časti SMHL putovali minulú sezónu navMoravu. Vrátiť trofeje na Slovensko budú chcieť v roku 2019 aj družstvá z Púchovského okresu. Foto: SMHL

Sedemnásty ročník nadnárodnej Slovensko-moravskej hasičskej ligy odštartuje v budúcej sezóne tradične v obci Krásno v okrese Partizánske. Vyplýva to z rozhodnutia delegátov jesenného Snemu Slovensko-moravskej hasičskej ligy v moravskej obci Nedašova Lhota.

Nová edícia ligy odštartuje 1. júna 2019. V kalendári na budúci rok odhlasovali delegáti
snemu 15 podujatí, veľkolepé finále obstará tradične Ďurďovský výstrek. V porovnaní s minulým rokom vypadli Ruskovce a súťaž Slovensko-moravskej hasičskej ligy sa neuskutoční ani v Dohňanoch. Dohňanom chýbal v hlasovaní jeden jediný hlas… Potešiteľné však je, že v Púchovskom okrese sa v budúcom roku uskutoční päť podujatí seriálu, čo je presne tretina zo všetkých podujatí. Na atraktívne súboje s časom sa môžu tešiť vo Visolajoch, Ihrišti, Lednických Rovniach, Zbore a v Podhorí.

Kalendár Slovensko-moravskej hasičskej ligy v roku 2019:
1. kolo – 1. 6. Svinná
2. kolo – 8. 6. Poruba
3. kolo – 15. 6. Lehota p. Vtáčnikom
4. kolo – 23. 6. Brumov
5. kolo – 29. 6. Visolaje
6. kolo – 30. 6. Ihrište
7. kolo – 13. 7. Lednické Rovne
8. kolo – 20. 7. Svinná
9. kolo – 21. 7. Zbora
10. kolo – 27. 7. Francova Lhota
11. kolo – 17. 8. Podlužany
12. kolo – 24. 8. Podhorie
13. kolo – 25. 8. Tŕstie
14. kolo – 31. 8. Nedašova Lhota
15. kolo – 7. 9. Ďurďové

Doplnky pravidiel
Delegáti Jesenného snemu v Nedašovej Lhote schválili návrhy na úpravu a doplnenie pravidiel Slovensko-moravskej hasičskej ligy. Usporiadateľ má v prípade vzniku technickej poruchy na časomiere, príp. inej technickej poruchy, ktorá bezprostredne bráni priebehu súťaže (napr. prerušenie dodávky vody, výpadok elektrickej energie a pod.) čas na opravu 60 minút. Súčet minút na opravu technickej poruchy sa sčítava. Ak sa časomiera pokazí počas súťaže natrvalo a iné meranie by mohlo ovplyvniť už odštartované a pripravujúce sa družstvá, nebudú výsledky takéhoto kola bodovo započítavané do celého seriálu SMHL.

Snem schválil doplnenie bodu 10.4 Základného predpisu o formuláciu „Signalizácia
ukončenia požiarneho útoku musí byť umiestnená nad rovinou otvoru terča a musí svietiť plnou intenzitou (nie blikať).“ Novinkou bude i doplnenie bodu 10.16 Základného predpisu, podľa ktorého má usporiadateľ po dohode s delegátom súťaže právo vyhlásiť počas súťaže jednu prestávku pre rozhodcov, technickú čatu a podobne v trvaní 15 minút.

Rozdelenie odmien
Delegáti Snemu schválili aj rozdelenie finančných odmien za umiestnenie družstiev v minulom ročníku SMHL. Medzi mužmi sa tešia z odmeny 360 eur víťazi z Brumova, druhé Stupné zinkasuje 300 eur. Naprázdno neobišli ani ďalšie mužstvá. Odmeny dostanú Podhorie (270 eur), Zbora (240 eur), Ďurďové (210 eur), Valašské Příkazy (180 eur), Hoštiná a Lednické Rovne (po 150 eur), Svinná a Podlužany (po 120 eur).
V ženskej súťaži Nedašova Lhota 360 eur, Ihrište 300 eur a Nosice-žabky 270 eur.

Trofeje pre najlepších

Trofeje za najrýchlejšie požiarne útoky si prevzali muži DHz Podhorie (13,14 sekundy) a ženy Nedašovej Lhoty (15,64 sekundy). Najrýchlejší zostrek si pripísali rovnako muži Podhoria, ktorých pravý prúd zastavil v Lehote pod Vtáčnikom časomieru na čase
12,98 sekundy. Najrýchlejší ženský zostrek zaznamenali rovnako dievčatá z Nedašovej Lhoty, vo Svinnej dosiahli čas 15,28 sekundy. Najobľúbenejšou súťažou bolo podujatie SMHL v Tŕstí. Okrem finančných odmien rozdelili organizátori vecné ceny od sponzorov Slovensko-moravskej hasičskej ligy v celkovej hodnote asi 1800 eur.
-pok-