V rodinnom chráme

44

Ide o to,
aby mala
vždy najsilnejšie
harmonické puto.

Lebo ona
je chrám,
kde sú
otvorené srdcia
dokorán otcov i mám.

Ako z lúčov
slnečných sála
teplo taktiež
z ich dlaní spoločných.

Rodina tvorí
pri spoločnom žití
základný pilier dôležitý
v našej spoločnosti.

Sú to
naozaj dobre
overene fakty
a skutočnosti.

Otec nech
je teda
stále v každej
chvíli na blízku
deťom i mame
v tom lásky plnom rodinnom chráme.

Autor: Radko Kurej
Foto: pixabay