V tomto roku bolo v Trenčianskom kraji už 552 požiarov

35

Za trištvrte roka 2019 vzniklo na území Slovenskej republiky 7.751 požiarov, ktoré spôsobili škody vo výške viac ako 27  miliónov eur. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka došlo k nárastu počtu požiarov o 830 prípadov (nárast o 12 %), naopak – škody boli nižšie o 6.183.865 € (pokles o 18,6 %). Pri týchto požiaroch bolo usmrtených 19 osôb a zranených 209 osôb.

Zo štatistických údajov o požiarovosti na území Slovenska za deväť mesiacov tohto roka vyplýva, že najviac požiarov vzniklo v mesiaci marec (1.783x). Najčastejšie horelo v sobotu (1.197 požiarov), najmenej v pondelok (1.025 požiarov). Z hľadiska času vzniku najviac požiarov vzniklo v časovom intervale od 15. do 16. hodiny (588x).

Z hľadiska príčin vzniku požiarov viac ako polovica všetkých požiarov na území Slovenska za trištvrte roka 2019 vznikla následkom nedbalosti a neopatrnosti dospelých osôb – 4.181 požiarov, pričom ide o nárast o 869 požiarov oproti vlaňajšku. Z toho najviac požiarov vzniklo v dôsledku vypaľovania trávy a suchých porastov (1.640x). Prevádzkovo-technické poruchy zapríčinili vznik 981 požiarov (o 76 menej ako v rovnakom období minulého roka), úmyselne bolo zapálených 778 požiarov (o 115 menej ako minulý rok). V 1.041 prípadoch (13,4 % z celkového počtu) príčina vzniku požiaru nebola zistená.

Z hľadiska územnosprávneho členenia bolo najviac požiarov zaznamenaných v Košickom kraji (1.792x) a naopak najmenej požiarov (552x) v Trenčianskom kraji. Najvyššie materiálne škody spôsobili požiare v Bratislavskom kraji (5.380 680 eur) a najnižšie priame škody (2.098.125 eur) vznikli v Nitrianskom kraji.

Zdroj: HaZZ, foto: pixabay.com