Vakcíny proti COVID-19 v praxi potvrdzujú vysokú účinnosť

28

Vakcíny proti COVID-19 sú vysoko účinné. V ojedinelých prípadoch však môže ochorieť aj taká osoba, ktorá bola zaočkovaná. Vtedy očkovanie naďalej poskytuje ochranu pred ťažkým priebehom infekcie s potrebou hospitalizácie a tiež podstatne znižuje riziko úmrtia v súvislosti s COVID-19.

Do 22. apríla 2021 bolo zaznamenaných 6141 prípadov pozitivity SARS-CoV-2 u zaočkovaných  osôb. Vo všeobecnosti tento počet nepresahuje proporciu 0,5 %. Po prvej dávke vakcíny išlo o 4647 prípadov pozitivity, čo je 0,47 % zo všetkých 987 555 zaočkovaných osôb.     

Po druhej dávke vakcíny bez ohľadu na čas, ktorý uplynul po jej podaní, bolo zaznamenaných celkom 1494 prípadov pozitivity, čiže 0,4 % z 382 953 zaočkovaných druhou dávkou.

Druhá dávka poskytne komplexnú ochranu očkovanej osobe 14 dní po jej podaní. Po viac ako 14 dňoch po druhej dávke očkovania bolo zaznamenaných 609 prípadov, čo predstavuje 0,16 % zo zaočkovaných druhou dávkou.

Existuje viacero dôvodov, prečo k tomu môže dochádzať:  Žiadna očkovacia látka nemá stopercentnú imunogenicitu, teda schopnosť vyvolať u očkovaného tvorbu protilátok, tvorba ochranných protilátok po očkovaní závisí aj od imunitného systému očkovanej osoby a u malého percenta ľudí nemusí postačovať reakcia vyvolaná vakcínou.

Vo všeobecnosti tiež nemožno vylúčiť, že k infekcii SARS-CoV-2 u zaočkovaných došlo krátko pred podaním vakcíny, resp. ešte pred vytvorením dostatočných hladín ochranných protilátok v tele.

Očkovanie proti ochoreniu COVID–19 predstavuje bezpečnú a účinnú ochranu nielen jednotlivca, ktorý je zaočkovaný, ale aj kolektívnu ochranu komunity a celej spoločnosti. Očkovanie zabezpečuje vysokoúčinnú ochranu pred ochorením, bráni šíreniu nákazy v populácii, priamo napomáha znižovať počet úmrtí na COVID-19 a v konečnom dôsledku znižuje záťaž na zdravotnícke zariadenia a systém starostlivosti o pacientov.

Zdroj: zmos.sk, foto: pixabay