Valčík

352

Valčík je hudobná forma, ako aj párový spoločenský tanec. K popularite valčíka prispeli poprední hudobní skladatelia (Beetoven, Chopin, Schubert, Weber), ktorí začiatkom 19. storočia povýšili valčík zo sedliackeho tanca na hudobnú formu. Takto sa valčík dostáva z vidieka do koncertných siení. Do vrcholnej podoby doviedol valčík Johann Strauss mladší. Viedenský valčík prenikol až na cisársky dvor. Tancoval sa všade, kde sa bavila šľachta, pri každej veľkej udalosti.

A to vám bola veru veľká udalosť 19. januára 2019 v Horných Kočkovciac! S gráciou 6 párov tanečníkov v ¾ takte a počítaní 1, 2, 3 otvorilo týmto elegantným spoločenským tancom už tradičnú Rodičovskú akadémiu (ZŠ Slovanská). Žiadny hip-hop, breakdance ani streetdance, ale klasika. Bola to jednoducho krása!

Aj keď v ZŠ Slovanskej už nejeden teenager prišiel valčíku na chuť, táto chvíľa bola výnimočná. Všetci sledovali parket. Veď tentokrát najmladší „tancmajster“ mal len 8 rokov! A finále? Skvelé! Ďakujeme našim deťom za nezabudnuteľný zážitok!

PaedDr. Brigitka Okrajková je tá pani učiteľka a trénerka, ktorá hŕstku detí trpezlivo, s veľkou chuťou a precíznosťou pripravovala na vystúpenie. Ďakujeme, že sa pani učiteľka tento školský rok odhodlala venovať sa im a vydržala. A deti s obrovskou usilovnosťou trénovali. Stálo to za vynaloženú námahu! Jednoznačne! Veľká vďaka pani učiteľka.

A nakoniec netreba zabúdať na to, čo tvrdia odborníci. Tanec povzbudzuje dobré držanie tela, rozvíja koordináciu pohybov, kontrolu tela aj estetického cítenia, je umeleckým a emocionálnym vyjadrením myšlienok, posilňuje celé telo a poskytuje radosť zo života, no a cibrí spoločenské správanie! Čo lepšie možno našim deťom dať? Ďakujeme.

Erika Jendrišáková