Večer výskumníka v Župnom dome

389

V priestoroch Župného domu v Púchove sa 7.11.2018 konal už tretí ročník vedecko-populárneho podujatia Večer výskumníka, ktoré organizovala Fakulta priemyselných technológií s Gymnáziom Púchov, SOŠ Púchov a s Mestom Púchov.

Župný dom opäť ožil atmosférou vedeckých informácií a pokusov. Súčasťou programu bola prezentácia činnosti FPT v rôznych vedeckých odboroch – 3D modelovanie predmetov a súčiastok, bio-rozložiteľné odpady a CNC zariadenie. Ďalej to boli prednášky či praktické ukážky študentov Gymnázia a SOŠ, originálna módna prehliadka a fyzikálna kuchyňa Gymnázia Púchov. Stredoškoláci prezentovali aj úspešné projekty stredoškolskej odbornej činnosti z oblasti fyziky, ekológie a biológie. Prednášajúci  predstavili poslucháčom zrozumiteľným aj vtipným spôsobom vedecké poznatky a experimenty, ktoré si návštevníci mohli aj sami vyskúšať. Večer výskumníka bol organizovaný v rámci celoslovenského Týždňa vedy a techniky, čím sa organizátori snažili zvýšiť záujem verejnosti a mladej generácie o štúdium technických odborov. Viac informácií nájdete na stránkach fakulty FPT v Púchove: www.fpt.tnuni.sk.

Ing. Andrea Feriancová, PhD., FPT Púchov
Foto: Ing. Mário Vančo, FPT Púchov