Vesmír podľa J. M.

21

Merkúr

Najmenšie zo všetkých detí,
ale najmilšie je otcovi,
aká úžasná v tom neha,
nerozlučne vedľa seba
každé ráno prebúdza ho,
češe jeho vlasy,
najviac miluje ho,
asi.
Jedného dňa skončí Slnka púť,
aký šialený to príbeh,
keď najmilejší syn,
ktorý prežil nespočetne zím,
ako prvý  z detí
nadýchne sa jeho krásy,
bude to však naposledy,
asi.

Autor: Jaroslav Martiš
Foto: Peter Ondruš