Vesmír podľa J. M.

21

Satyr a nymfy

Kde odišli staré časy,
kde stratil sa svet a jeho krásy,
kde ukryl sa satyr, jeho nymfy,
ktoré v slabej chvíli
Janka Smreka očarili.

Celý život prešiel,
kým na dne srdca som ho našiel,
poskytol mu chrám, on mne kaštieľ.

Ukázal mi cestu,
ja na oplátku,
dcéru sľúbil som mu za nevestu.

Odvtedy, čo povedala áno,
teším sa na každé ráno,
teším sa na vás,
lesy, lúky, Slatiny,
netúžim už hľadať svet iný.

Autor: Jaroslav Martiš
Foto: Peter Ondruš