Víťazná dvojka: Michalcová – Henek

735

2. júna sa uskutočnilo v bývalej kinosále na Námestí slobody súťažné podujatie pre žiakov prvého ročníka púchovských základných škôl s názvom SPRÁVNY CHLAPEC, SPRÁVNE DIEVČA, ktoré prinieslo veľmi zaujímavé rozuzlenie.

Víťaznú dvojku na základe verdiktu poroty v závere podujatia vytvorili: prváčka ZŠ Komenského Emma Michalcová a prvák ZŠ Mládežnícka Rastislav Henek.
Emma priniesla svoje maľované výkresy a zahrala na klavíri, Rastislav zasa zvolil pri predvádzaní šikovnosti a talentu hru na husliach a tenis.

Podujatie pre talentované deti usporiadalo Centrum voľného času Včielka v spolupráci s Domom kultúry Púchov.

Foto: Z. Návojová