Vlastivedné múzeum je opäť otvorené pre verejnosť

102

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici je na základe vládneho opatrenia a usmernení Úradu verejného zdravotníctva SR od 19. apríla 2021 otvorené pre verejnosť. V tomto týždni však poskytujeme, vzhľadom na technické práce v našich priestoroch, len konzultačné a bádateľské služby. Výstavná činnosť bude obnovená od pondelka 26. apríla 2021.

Múzeum ponúka výstavu ´Od šúpolia k umeniu´. Jedná sa vlastnú výstavu múzea pod odborným vedením Mgr. Jozefa Mihálika. Ideovým zámerom je predstaviť kukuričné šúpolie ako prírodný materiál vhodný na umelecké spracovanie. Jedinečným príkladom je tvorba považskobystrickej pedagogičky a umelkyne Sone Belokostolskej, ktorá sa stala známou výrobou kraslíc domanižskou technikou a výrobou šúpolienok. Návštevník si môže pozrieť postupný proces spracovania kukuričného listu až po prezentáciu hotových výrobkov – šúpolienok. Prezentácia tvorby majsterky Belokostolskej je ladená do ročných období: jar – leto – jeseň a zima. Malé i väčšie šúpolienky upútajú prirodzenosťou, prostou krásou i osobitým tematickým stvárnením.

Nakoľko bola výstavná činnosť v roku 2020 prerušená krátko po otvorení výstavy, múzeum sa rozhodlo predĺžiť termín výstavy do 13. augusta 2021 a umožniť záujemcom prehliadku spomínanej výstavy. Počas pandémie bola výstava viackrát prezentovaná aj prostredníctvom médií a sociálnych sietí.

Pracovníci pokračujú aj v revitalizácii výstavy historických motocyklov v kaštieli v Bohuniciach v okrese Ilava. Ďalšou výstavou v považskobystrických priestoroch by mala byť ´Pocta darcom´, ktorou chce múzeum v septembri, počas Dní európskeho kultúrneho dedičstva, prezentovať najnovšie akvizície v zbierkovom fonde.

Múzeum vykonáva pre verejnosť aj ďalšie činnosti – poskytuje služby bádateľom v zbierkovom fonde, odborní pracovníci poskytujú konzultačnú činnosť pre stredoškolských a vysokoškolských študentov. Okrem týchto činností múzejníci pokračujú v publikačnej, vydavateľskej, vedecko-výskumnej a projektovej činnosti v prospech zachovávania kultúrneho a prírodného dedičstva pre ďalšie generácie. Priebežne pokračujú v spracovávaní množstva múzejných artefaktov a ošetrovaní zbierok.

Čo sa týka pandemických opatrení platia všeobecne známe pravidlá pre vstup do prevádzok: ľudia môžu vstúpiť len s potvrdením o negatívnom teste na Covid19, potvrdením o výnimke z testovania alebo po uplynutí schválenej lehoty po vakcinácii. Pre múzeum, ako aj pre iné prevádzky, platí aktuálne pravidlo 1 človek na 15m², čo v prípade výstavnej miestnosti činí 5 súčasne prítomných osôb. Situácia, a teda aj prepočet možných návštevníkov, sa časom bude upravovať.

Úrad verejného zdravotníctva taktiež pre múzeá upresnil, že sa môžu organizovať výlučne individuálne prehliadky, nie sú teda povolené koordinované prehliadky so sprievodcom, okrem prípadu ľudí žijúcich v jednej domácnosti.

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici zverejňuje výsledky svojej činnosti na webovom sídle muzeumpb.sk a tiež na sociálnych sieťach. Vzhľadom na meniacu sa spoločenskú situáciu odporúčame záujemcom sledovať naše internetové stránky, prípadne návštevu predom konzultovať telefonicky.

Petronela Rágulová