Vo Včielke je vždy čo robiť

841

Milí priatelia CVČ Včielka, sme naozaj radi, že toľkí z vás podporujú činnosť nášho centra. Veríme, že bohatá ponuka záujmovej činnosti splnila svoje ciele i v školskom roku 2017/2018 a naši vedúci robili všetko, čo sa dalo, aby ste sa na krúžkoch cítili dobre a dosiahli i nejaký ten úspech.

Niekoľko zaujímavých čísel za školský rok 2017/2018:

 • 70 skupín záujmových útvarov rôzneho zamerania pracovalo v CVČ Včielka,
 • 837 členov záujmových útvarov navštevovalo naše centrum,
 • 300 vystúpení absolvovali členovia našich tanečných a hudobných záujmových útvarov,
 • 82 vlastných podujatí a súťaží CVČ Včielka bolo zorganizovaných naším tímom,
 • 72 podujatí spoluorganizovalo naše centrum v spolupráci s inými organizáciami,
 • 19 bolo vedomostných a umeleckých súťaží, ktoré boli vyhlásené Ministerstvom školstva SR,
 • 53 súťaží, ktoré boli vyhlásené Ministerstvom školstva SR, bolo športových,
 • 28 súťaží bolo rôzneho zamerania, zapojili sa do nich členovia našich záujmových útvarov,
 • 4 projekty zrealizovalo CVČ Včielka v tomto školskom roku,
 • 14 okolitých obcí nám poskytuje finančné prostriedky na svoje deti,
 • 12 interných zamestnancov zvláda túto náročnú prácu, 17 externých zamestnancov a 4 dobrovoľníci vedú záujmové útvary,
 • 104 medailí a iných ocenení si vybojovali naši členovia v rôznych súťažiach,
 • 4 denné a 1 pobytový tábor nás ešte čakajú v lete.

Spolupráca CVČ Včielka so školami a ďalšími subjektami

Záujmové útvary fungovali každý pracovný deň v týždni v popoludnajších hodinách v priestoroch CVČ Včielka, ale i vysunutých priestoroch (telocvične ZŠ v meste Púchov, MK Nosice, CSS Chmelinec – Včelárske múzeum, Župný dom Púchov, MŠ mesta Púchov).

V dopoludňajších hodinách sme organizovali rôzne príležitostné podujatia a športové, kultúrno-umelecké, predmetové, prírodovedné, jazykové súťaže a olympiády. Každú stredu fungovalo MC Drobec, kde sa stretávali mamičky s deťmi do 3 rokov. Taktiež sa realizovali programy Púchovského Ekocentra podľa ponukových listov pre MŠ, ZŠ a Gymnázium. V priebehu celého školského roka sa konali príležitostné podujatia v rámci projektu Ekologicky v odpadovom hospodárstve, do ktorého sa zapojili 4 púchovské ZŠ (ZŠ Komenského, ZŠ Mládežnícka, ZŠ Slovanská, ZŠ Gorazdova), Gymnázium Púchov a Spojená škola Púchov. V CVČ Včielka sa venujeme aj práci s rodinami v rámci anglického jazyka pre deti od 3–5 rokov a taktiež pracujeme s deťmi a mladými ľuďmi so znevýhodnením, ktorí sa stretávali počas roka v ZÚ Hniezdočko. Vo večerných hodinách sa cvičievalo u nás v JUMPING centre.

Veľké poďakovanie patrí najmä nášmu zriaďovateľovi Mestu Púchov a primátorovi mesta Mgr. Rasťovi Henekovi, poslancom mestského zastupiteľstva. Ďalej ďakujeme obciam okresu Púchov: Dohňany, Mestečko, Záriečie, Lysá pod Makytou, Lazy pod Makytou, Streženice, Lednické Rovne, Dolné Kočkovce, Ladce, Nimnica, Visolaje, Zubák, Lúky a Beluša.

Touto cestou chceme vyjadriť poďakovanie aj všetkým riaditeľom ZŠ mesta Púchov a všetkým poskytovateľom priestorov pre našu činnosť. Ďakujeme aj MŠK Púchov za poskytnutie ihrísk s umelými trávnikmi a zimného štadióna v letných mesiacoch, ktoré využívame na tréningy a prípravu na súťaže mažoretkového súboru NELLY.

Interní a externí pracovníci CVČ Včielka

Ďakujeme našim interným zamestnancom CVČ Včielka, ktorí pracujú usilovne počas celého roka ako včeličky niekedy aj 24 hodín denne aj víkendy a sviatky:

 • Riaditeľka CVČ Včielka – PaedDr. Alena Strýčková
 • Oddelenie umenia, kultúry a športu: Mgr. Ľudmila Bučková Kvaššayová – vedúca oddelenia, Bc. Katarína Denešová, Mgr. Jana Kuchtová, Taťjana Brozáková
 • Oddelenie spoločenských vied, techniky a ekológie: Dáša Illyová – vedúca oddelenia, Ing. Gabriela Támová, Mgr. Klaudia Jendrolová
 • Ekonomický úsek: Mária Lepulicová a Ing. Júlia Petreková
 • Údržba zariadenia: Eva Danihlíková, Daniela Hrušíková

Ďakujeme našim usilovným a jedinečným externistom – všetkým vedúcim záujmových útvarov:

 • Monika Pojezdalová – folklórna skupina Šúpolienka 1, 2, 3
 • Daniela Rojková – gymnastika
 • Nikoleta a Sabína Drábová – gymnastika
 • Alexandra Belásová – gymnastika, Nelly deti a kadetky pom pom
 • Nikola Vraniaková – gymnastika
 • Adriana Rosinová – Nelly juniorky pom pom a mažoretkový súbor NELLY
 • Veronika Vozáriková – Nelly juniorky pom pom a mažoretkový súbor NELLY
 • Nina Kutejová- Nelly juniorky, kadetky pom pom a mažoretkový súbor NELLY
 • Monika Belianská – Nelly deti, kadetky pom pom a mažoretkový súbor NELLY, jumping
 • Stela Slemenská – mažoretky baton a mažoretkový súbor NELLY
 • Michaela Pijaková – mažoretky baton a mažoretkový súbor NELLY
 • Zuzana Kováčová – angličtina v MŠ
 • Denisa Pantúčková – výtvarné ZÚ – Leonardo
 • Martina Zemančíková – výroba šperkov
 • Marta Motúzová – šachový ZÚ
 • Marek Šedý – rybársky ZÚ
 • Eva Kováčová – včelársky ZÚ
 • Martin Kumičák a Bc. Martin Supek – Automodelársky ZÚ
 • Marián Rečičár – Astronomický ZÚ a leteckí modelári
 • Daniela Halásová – ZÚ s lupou do prírody

Ďakujeme všetkým deťom a rodičom, ktorí sú nám verní a navštevujú naše zariadenie. Prajeme všetkým pekné prázdniny a tešíme sa opäť v septembri na zápise na nový školský rok 2018/2019 v dňoch 5.- 6. 9. 2018 na Dni otvorených dverí v čase od 15.30 – 18.00 hod.

CVČ Včielka