Vyjadrenia prezidenta A. Kisku pre púchovské médiá

885

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska poskytol pri príležitosti svojej návštevy v našom meste krátky rozhovor Púchovskej televízii a Púchovským novinám:

Aký máte vzťah k nášmu regiónu? Boli Ste už niekedy v Púchove?

Som veľmi rád, že môj prvý výjazd tohto roku je práve do Púchova. Úprimne sa priznám, myslím, že som tu bol raz v živote – a to kvôli volejbalu. Veľmi som sa tu tešil, lebo už z podkladov, ktoré som mal, som vedel, že je to mesto, ktorému sa darí. Mesto, ktoré udržalo priemyselnú tradíciu, mesto, kde je veľmi nízka nezamestnanosť, mesto v ktorom sa veľa investuje do športu, do kultúry, starostlivosti o deti, aj o dôchodcov. Skutočne som sa tu tešil a aj táto diskusia s vedením mesta potvrdila môj optimizmus. Som rád, že sa Púchovu darí.

Ktoré súčasné problémy Slovenska považujete za najdôležitejšie?

Problémy? O problémoch vieme. A bolo zaujímavé, že aj teraz to tu zaznelo – cítime, že sme stratili úctu k vzdelaniu. Školstvo je budúcnosť našej krajiny a my potrebujeme zmeniť celkovo prístup k vzdelaniu ako k takému a spraviť konečne reformu, o ktorej sa tak dlho hovorí. Druhým problémom je zdravotníctvo. Aj tu v Púchove mi hovorili zamestnanci, že ak chce ísť človek k neurológovi, tak môže sa stať, že bude čakať mesiac alebo dva na vyšetrenie. Stále opakujem, že nám zbytočne zomierajú ľudia kvôli tomu, že nemáme dostatočnú vybavenosť zdravotníctva. Podľa štatistík nám zbytočne zomrie viac ako štyritisíc ľudí ročne. Toto je problém a tých problémov máme viacej. Máme zaostalé regióny z pohľadu Slovenska, máme stále neriešenú korupciu, a to sú problémy, ktoré trápia Slovensko.

Čo treba zmeniť v našom štáte, aby mladí a šikovní ľudia neutekali v takom veľkom počte do zahraničia?

Určite je to úloha aj nás politikov, aby sme spravili Slovensko atraktívne pre zahraničných investorov. Aby prinášali nielen základnú výrobu, ale aby sa tu presúvali aj služby s vyššou pridanou hodnotou, výskum, špičkové firmy. Keď tu budú špičkové firmy, ktoré majú cveng, mladí ľudia s radosťou budú pracovať tu, kde sa narodili. S radosťou prídu aj do Púchova, aj do Trebišova, s radosťou budú robiť vo svojom rodnom kraji. Ale musia tam byť dobrí zamestnávatelia, aby tí mladí ľudia dostali kvalitnú prácu a dobre zaplatenú prácu.

Prezident Andrej Kiska navštívil najskôr mestský úrad, kde sa stretol s jeho zamestnancami a rokoval s primátorom Rastislavom Henekom a ďalšími zástupcami vedenia mesta Púchov.
Prezident so svojim sprievodom navštívil SOŠ obchodu a služieb, kde sa v športovej hale zúčastnil diskusie so študentmi školy.
Prezident Andrej Kiska navštívil spoločnosť Continental Púchov, kde rokoval s vedením spoločnosti a absolvoval prehliadku závodu.
V poobedňajších hodinách prezident navštívil susedné Lednické Rovne a stretol sa s vedením a zamestnancami spoločnosti RONA.

Otázky kládli Martin Hamšík a Slavomír Flimmel, foto: FB.