Výročná členská schôdza ZO JDS – Púchov

75

V stredu 16. júna 2021 sa stretli v divadle púchovskí dôchodcovia na svojej výročnej schôdzi. Ako vo svojej správe uviedla predsedníčka ZO JDS Púchov Anna Gajdošíková poslednú výročnú schôdzu mali 17. 2. 2020. Plánovali na nej akcie na rok 2020, následná pandémia COVID-19 však mnohé plány zmenila. Napríklad plánované posedenie s občerstvením a hudbou v divadle pri príležitosti Dňa matiek 12. 5. 2020 museli seniori zrušiť. Stihli však uskutočniť dva zájazdy na kúpanie do Afrodity v Rajeckých Tepliciach po 50 členoch. Oslavu pre jubilantov pre 14 členov stihli v prvom polroku v júni. Za druhý polrok sa už dôchodcovia nemohli stretnúť z dôvodu obmedzenia počtu osôb.

Na záver roka členovia JDS vypracovali vinš do Nového roku a všetkým 140 členom podarovali stolový kalendár. Taktiež vyzdobili vianočný stromček pred divadlom. Do Nového roku sme pripravili plán práce a požiadali vedenie mesta o dotáciu na činnosť pre rok 2021. Anna Gajdošíková informovala, že z ponúknutých rekondično-liečebných pobytov obsadili 10 (Piešťany 2, Lúčky 2, Turčianske Teplice 2, Dudince 4). Na rozdiel od minulých rokov sa naši dôchodcovia nemohli zúčastniť prednesu poézie a prózy alebo športových hier, pretože sa nič z toho nekonalo z dôvodov pandemickej situácie. Seniori dúfajú, že nasledujúce obdobie bude lepšie, ako bol uplynulý rok a že sa budú môcť stretávať na oslavách a tanečných zábavách.

Slavomír Flimmel