Výstava výtvarných prác žiakov so zdravotným znevýhodnením

130

Spojená škola Púchov považuje za svoj najdôležitejší cieľ pripraviť handicapované dieťa pre život a uľahčiť jeho zaradenie do spoločnosti. Tento rok škola pripravila už 20. ročník výtvarnej súťaže pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Vo štvrtok 13.2.2020 sa v Divadle Púchov konalo vyhlásenie výsledkov súťaže spojené s vernisážou výstavy výtvarných prác žiakov.

Riaditeľka Spojenej školy Púchov Viera Turzová vo svojom príhovore uviedla: „Pre fašiangové obdobie, kedy sa naša výstava uskutočňuje sme sa rozhodli pre tému Karneval. Fašiangy, Turíce…, tak sa spieva v jednej ľudovej pesničke. Všetci dobre vieme, že fašiangy sú časom zábav, plesov a karnevalov. Po nich nasleduje pôst, cez ktorý všetka zábava utícha až do Veľkej noci. A zábavu majú radi nielen dospelí, ale hlavne deti… Naši dedovia tieto ľudové sviatky využívali na spoločné stretanie. V dnešnej dobe sa každému, kto povie slovo karneval, vybavia hlavne masky, škrabošky, karnevalové kostýmy, klobúky a čapice a iné doplnky pre zábavu. Karneval a masky na karneval máme v obľube už od detstva. Každá jedna maska má svoje čaro, pretože umožňuje deťom premeniť sa na niekoho iného alebo splniť si sen byť princeznou alebo pirátom. Našou snahou je podporovať a rozvíjať u detí cit k tradíciám našich predkov a zachovávať ich kultúrny odkaz. Pri výtvarných prácach si deti rozvíjajú nielen manuálne zručnosti, ale aj estetické cítenie a zároveň sa chceme touto výstavou prezentovať aj širšej verejnosti.“

Slavomír Flimmel