XI. benefičný koncert

389

V nedeľu 2. decembra sa v evanjelickom kostole v Púchove konal benefičný koncert Základnej umeleckej školy v Púchove, Cirkevného zboru evanjelickej cirkvi a.v. a Mesta Púchov. V programe účinkovali detstský spevácky zbor Be Happy, vokálna skupina Harmony, detská ľudová hudba Lachovček, žiaci a učitelia základnej umeleckej školy.

Ako hosť na záver benefičného koncertu vystúpila japonská operná speváčka Nao Higano. Speváčka Nao Higano sa síce narodila v Japonsku, ale v rokoch 1990-95 študovala na VŠMU v Bratislave a v súčasnosti žije v Českej republike. Spolupracuje s viacerými orchestrálnymi a komornými telesami ako Slovenská filharmónia, Slovenský komorný orchester B. Warchala, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Tokijská filharmónia, Štátna filharmónia Košice, Štátny komorný orchester Žilina, Moyzesovo kvarteto a pod. Púchovskému obecenstvu sa prihovorila peknou slovenčinou a prezradila o sebe niekoľko zaujímavých faktov.

Foto: Slavomír Flimmel