31. Stromcek zvrchu

25. Obcerstvenie
33. Zasvecovanie stromceka