Z histórie Dobrovoľného hasičského zboru v Ihrišťoch

882

Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) založili občania Ihríšť v roku 1927 pod vedením miestnych občanov p. Galánka a p. Kucharíka. DHZ prežil niekoľko generácii a bez prerušenia udržiava tradíciu dobrovoľného hasičského športu už viac ako 90 rokov.

Na začiatku svojej existencie mal DHZ v Ihrišťoch len ručnú striekačku, ktorú pri požiari museli pumpovať štyria ľudia. Vďaka dobrej prevencií a disciplinovanosti obyvateľov obce hasičský zbor však nemal veľa zásahov. Okolo roku 1960 DHZ získal hasičský vozík, ktorého súčasťou bola aj mašina PS 8, hadice a 8 kusov savíc. Tento vozík sa prevažne ťahal za traktorom.

Na Barankovom vršku v roku 1974

Postupom času (približne v roku 1980) sa podarilo miestnemu funkcionárovi Ondrejovi Bučkovi vybaviť novú zásahovú mašinu PS 12. Hlavnou úlohou hasičského zboru bola pomoc pri požiaroch lesných porastov a povodniach, ktoré boli v tom období dosť časté. Neskôr DHZ získal športovú PS12. Tieto striekačky zbor používa dodnes, pričom prešli viacerými stupňami modernizácie. Vozidlo Avia DA 30, ktoré DZH používal od roku 2005, bolo nedávno nahradené 9-miestnym vozidlom na prepravu osôb.

Fašiangový pochod v roku 1984

Dobrovoľní hasiči sa zúčastňovali viacerých brigád za účelom získania finančného príspevku do hasičskej pokladne. Spočiatku chodievali do družstiev na spratávanie sena, či slamy, neskôr bola peňažná výpomoc získavaná vo forme výsadby stromčekov a odpratávania konárov z lesa. DHZ sa zúčastňoval na akciách v okolitých obciach, o čom svedčí aj účasť na 30. výročí v Mladoňove v roku 1974.

Hasici s technikou v roku 1986

Výnimočné je, že tradíciu fašiangového pochodu aj s večernou zábavou DHZ udržiava bez prestávky od roku 1962 až dodnes. V roku 2003 sa stmelila partia mladých kamarátov, ktorá obnovila aktívnu športovú činnosť v účasti na súťažiach. Popri fašiangoch sa hasiči venujú aj ďalším aktivitám, ako sú veľkonočný a silvestrovský futbal pre občanov. Od roku 2016 obnovili členovia zboru vďaka aktivite Veroniky Galánkovej tradíciu Mikuláša pre deti v obci.

2006 – útok ženského družstva

Športové súťaženie dobrovoľných hasičov

V počiatkoch súťaženia bola za úspech pokladaná hoci len účasť na niektorej zo súťaží v okolí a pekne odbehnutý, príp. dokončený útok. Keď sa podarilo získať dobré umiestnenie, radosť bola o to väčšia. Boli aj obdobia, keď hasičský zbor fungoval len pasívne a nezúčastňoval sa pohárových súťaží. Rok 2003 bol však v tomto ohľade prelomový – štafetu prebrala generácia mladých a zapálených členov DHZ. Začali aktívne súťažiť v súťažiach mužov a od roku 2004 aj v súťažiach žien. V roku 2007 behalo hasičské súťaže družstvo deti a v sezóne 2011/2012 aj chlapci v kategórii dorastencov.

1. miesto ženy v SMHL 2008

V lete roku 2005 DHZ zorganizoval prvú hasičskú súťaž a na jeseň 2007 začal postupne budovať vlastný hasičský areál a stal sa aj organizátorom súťaže zaradenej do série Slovensko moravskej hasičskej ligy (SMHL). Je pozoruhodné, že s drobnými obmenami členov zboru, je to stále tá istá partia ľudí, ktorej prirástol hasičský šport k srdcu, a postupne sa dokonca počet jej členov zvyšuje.

2009 – útok mužského družstva

Medzi najväčšie úspechy mladej generácie hasičského zboru patrí prvenstvo družstva žien v SMHL z roku 2006 a 2008. Druhé boli v rokoch 2012 a 2016, tretie v rokoch 2011 a 2017. Ďalším veľkým úspechom ženského družstva bol aj viacnásobný postup na Slovenský SUPERPOHÁR, na ktorom sa ženám v roku 2011 podarilo získať 2. miesto a v roku 2017 vyhrali SSHL a aj Slovenský SUPERPOHÁR, čím sa stali neoficiálnymi majsterkami Slovenska.

2011 – 1. miesto SMHL muži, 3.miesto SMHL ženy

Pre družstvo mužov bolo najväčším úspechov víťazstvo v SMHL z roku 2011 a 3. miesto z roku 2012. U mužov bol tiež významný úspech, keď v roku 2008 získali 4. miesta na Slovenskom SUPERPOHÁRI. Za povšimnutie stojí aj zmienka o množstve prvých a druhých miest mužov a žien v celkovom hodnotení súťaží v okrese Púchov počas rokov 2006 až 2015.

Fašiangový pochod v roku 2010

V rokoch 2003 až 2016 bol veliteľom DHZ Jaroslav Dvorský a predseda Marián Šponiar. Od roku 2016 je predsedkyňou hasičského zboru Ing. Mária Bašková.

Víťazky SSHL 2017 – Slovenský superpohár