Zásahová činnosť hasičov v dôsledku počasia v Trenčianskom kraji

183
Tužina

V priebehu dňa 5. júna zasahovali príslušníci Hasičského a záchranného zboru v Trenčianskom kraji v súvislosti s počasím celkom 6 krát. Išlo o odstraňovanie spadnutých stromov z ciest a miestnych komunikácií, resp. odstraňovanie následkov vyliatia miestnych tokov – odstraňovanie následkov povodní (odčerpávanie vody, odstraňovanie prekážok, ktoré bránili prietoku vody a pod.). V obci Radobica, okres Prievidza, zasahovali príslušníci OR HaZZ v Partizánskom – odstránenie spadnutého stromu a prekážok z vozovky. V obci Motešice, okres Trenčín, hasiči odstraňovali spadnutý strom z vozovky. V obci Neporadza – Rožňová Neporadza, okres Trenčín hasiči odstraňovali následky povodne. V obci Tužina, okres Prievidza, hasiči odstraňovali následky povodne. V katastri obce Tuchyňa, okres Ilava – odstránenie spadnutého stromu. V obci Motešice, okres Trenčín, hasiči odstraňovali spadnutý strom z vozovky. Všetky udalosti boli bez zranení osôb.

Tužina

Zdroj: www.policiasr.eu