Záujem o štúdium na Strednej športovej škole v Trenčíne prejavilo 130 žiakov

133

Stredná športová škola (SŠŠ) Trenčín v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja ako unikátna vzdelávacia inštitúcia pre športovo nadanú mládež lákala budúcich prvákov ponukou všestranného vzdelania, kvalitnej športovej prípravy i možnosťou stať sa súčasťou pilotného projektu Hokejovej akadémie.

Záujem o štúdium na škole prejavila viac ako stovka žiakov s talentom v rôznych druhoch individuálnych i kolektívnych športov. Mládež s pozitívnym vzťahom k športu, ktorá má ambíciu vydať sa na dráhu profesionálneho športovca, prípadne nájsť uplatnenie v športovej oblasti, má podľa novej platnej legislatívy možnosť študovať už len na strednej športovej škole. Tá ako jediná môže otvárať športové triedy, naviac študijné odbory pre tento typ škôl sa na ostatných stredných školách už vyučovať nemôžu. Stredná športová škola Trenčín ponúkla svojim budúcim študentom od nového školského roka 2019/2020 možnosť vzdelávať sa nielen v študijnom odbore športové gymnázium (doteraz gymnázium – šport), ale po prvýkrát aj v odbore športový manažment. S lákavou ponukou prišla škola aj pre tých, ktorým učaroval hokej a chceli by sa mu venovať na profesionálnej úrovni. Prvá Hokejová akadémia v rámci Slovenska vznikne práve ako súčasť Strednej športovej školy Trenčín a od septembra tohto roka privíta prvých 15 študentov. O ich vzdelanie a športovú prípravu sa postarajú na slovo vzatí odborníci.

Nový študijný odbor zaujal viac ako 60 žiakov

Tí, ktorých ponuka Strednej športovej školy zaujala, mali možnosť odovzdať prihlášku na štúdium riaditeľovi svojej základnej školy do 20. februára 2019. Zozbierané prihlášky odoslali riaditelia základných škôl na SŠŠ Trenčín do konca februára. V stanovenom termíne si prihlášku na štúdium podalo až 130 žiakov. „V porovnaní s predchádzajúcim školským rokom je to o 30 žiakov viac a až o 44 viac ako v školskom roku 2017/2018. V oboch prechádzajúcich školských rokoch mali prváci možnosť hlásiť sa len na študijný odbor gymnázium – šport,“ vysvetlil riaditeľ školy Jozef Pšenka. V študijnom odbore športové gymnázium by chcelo svoje vedomosti a schopnosti rozvíjať 67 žiakov, záujem bol aj o štúdium športového manažmentu, na ktorý si prihlášku podalo 41 žiakov. Tých, ktorí sa ešte nerozhodli a prihlásili sa na obidva študijné odbory je pritom viac ako 20.

Zaujímavé a pestré je aj rozdelenie športovo talentovanej mládeže do jednotlivých športov. S počtom prihlášok 48 dominuje futbal. „Záujem o tento kolektívny šport sa už tretím rokom zvyšuje. Kým v školskom roku 2017/2018 oň prejavilo záujem 28 žiakov, v minulom školskom roku ich bolo o 10 viac,“ zhodnotil riaditeľ školy. Z ďalších ponúkaných športov je to najmä atletika, na ktorú sa prihlásilo 20 žiakov, plávanie so šiestimi prihláškami, cyklistika a volejbal s piatimi či hádzaná s dvomi.

O 15 miest v rámci pilotného projektu Hokejová akadémia zabojuje 32 mladých hokejistov

Okrem nového študijného odboru škola po prvýkrát ponúkla novinku aj talentovaným hokejistom, a to v podobe možnosti štúdia v rámci pilotného projektu Hokejová akadémia. Postarať sa má o výchovu budúcej zlatej generácie hokejistov, ktorí budú zároveň komplexnými športovými osobnosťami uplatniteľnými aj po skončení profesionálnej hokejovej kariéry, a to aj  v prípade, že sa rozhodnú nevenovať sa športovej kariére aktívne. Stať sa jedným z prvých 15 študentov pilotného ročníka akadémie chce aj 32 hokejistov, ktorí si v stanovenom termíne podali prihlášku na štúdium na SŠŠ Trenčín. Mladé hokejové talenty budú mať v prípade obidvoch študijných odborov aj rozšírenú výučbu angličtiny.

V školskom roku 2019/2020 môže Stredná športová škola v Trenčíne prijať 48 prvákov, 24 žiakov v odbore športové gymnázium a 24 v odbore športový manažment. V rámci tohto počtu je zahrnutých aj 15 hokejistov, ktorí budú súčasťou pilotného projektu Hokejovej akadémie. „Všetci uchádzači o štúdium na našej škole budú prijímaní na základe overenia špeciálnych schopností, zručností alebo talentu, tzv. talentovej skúšky. Tá bude pozostávať zo špeciálneho pohybového testu, ktorý je dominantným kritériom, ďalej všeobecného pohybového testu a psychologického testu na zvládanie záťažových situácií. Pri výbere uchádzačov sa berie do úvahy aj hráčsky post či bezchybný zdravotný stav potvrdený lekárom,“ doplnil riaditeľ s tým, že nemenej dôležitý je tiež vyhovujúci prospech, ktorý odráža predpoklad na zvládnutie zvoleného študijného odboru. Pre záujemcov o štúdium na hokejovej akadémii bude talentová skúška v termíne 9. apríla 2019, rovnako ako pre športy cyklistika a kanoistika. O deň skôr, teda 8. apríla 2019, talentovú skúšku absolvujú futbalisti a 10. apríla 2019 atléti, plavci, volejbalisti a hádzanárky. Čo bude obsahom talentovej skúšky pre jednotlivé športy vrátane kompletných kritérií pre prijatie nájdu uchádzači na webovej stránke školy www.sportovaskolatn.sk.

Zdroj: TSK