Zdravie na tanieri v ZŠ Gorazdova

844

V máji sa naša škola prihlásila do projektu MŠVVŠ SR Zdravie na tanieri 2017, ktorého hlavným cieľom bola prevencia obezity. Náš projekt niesol názov „Zdravší aj vďaka konvektomatu“.

Z konkurencie 147 podaných projektov sa nám podarilo presadiť medzi pätnástku úspešných. To bolo radosti hneď na začiatku prázdnin, keď sme sa túto výbornú správu dozvedeli. Účelom projektu bol nákup konvektomatu do školskej kuchyne, ktorý zníži spotrebu tukov potrebných na prípravu jedál, obmedzí množstvo soli na minimum, umožní prípravu zeleniny v pare, zníži váhový úbytok mäsa, ušetrí spotrebu vody a energie a skráti prípravu jedla.

Nákupu konvektomatu predchádzali aktivity žiakov: v septembri a októbri sa konali odborná prednáška o obezite a nadváhe s lekárom, beseda o zdravej výžive a príprave jedla s vedúcou školskej jedálne, výstava ovocia a zeleniny v škole, s ktorou nám pomohli rodičia a starí rodičia našich žiakov. Záverom projektu bola výtvarná súťaž „Vymysli plagát do školskej jedálne na tému zdravého stravovania“, ktorú hlasovaním vyhodnocovali rodičia, učitelia a žiaci školy.

A ako to vyzerá dnes? Konvektomat nainštalovaný, žiaci o zdravej výžive poučení, víťazi plagátov ocenení. Na záver už len prianie, aby sa zdravie na tanieri presunulo do našich tiel a zostalo tam čo najdlhšie a aby si návyky na zdravé stravovanie preniesli deti až do dospelosti.

Viera Flimmelová, riaditeľka školy